Podziękowanie za przekazanie 1% podatku

W imieniu Fundacji Subsidio Venire składamy serdecznie podziękowanie wszystkim osobom, które poprzez przekazanie 1% podatku za rok 2020 przyczyniają się do rozwoju fundacji powołanej przez radców dla radców i ich rodzin.

Pozyskane w ten sposób fundusze przysłużą się do kontynuacji rozpoczętych działań na rzecz:

  • wspomagania inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym, powszechnego dostępu do pomocy prawnej i ochrony praw i wolności obywatelskich;
  • działalności w zakresie pomocy społecznej i charytatywnej w celu poprawy warunków życia radców prawnych żyjących w niedostatku, a także ich owdowiałym małżonkom;
  • działalności w zakresie pomocy społecznej sierotom – dzieciom zmarłych radców prawnych, szczególnie w zakresie materialnym, edukacyjnym, a także ich startu zawodowego;
  • niesienia pomocy materialnej oraz wspierania różnorodnych form opieki społecznej dla radców prawnych-seniorów (emerytów, rencistów nie wykonujących zawodu) znajdujących się w niedostatku lub trudnej sytuacji życiowej.

Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących.

Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

Zobacz także