Spotkanie konsultacyjne głównych rzeczników dyscyplinarnych zawodów zaufania publicznego

Status strony postępowania dyscyplinarnego, jej obowiązki i uprawnienia w poszczególnych etapach postępowania odpowiedzialności dyscyplinarnej – zagadnienia te były tematem przewodnim spotkania konsultacyjnego głównych/naczelnych rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej/zawodowej zawodów zaufania publicznego, które odbyło się 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Krajową Izbę Radców Prawnych reprezentował Główny Rzecznik Dyscyplinarny Jarosław Sobutka. Pozostałymi uczestnikami spotkania byli: gospodarz – Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Ewa Brzezińska, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej Kazimierz Jura, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Rafał Michałowski, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury Grzegorz Fertak oraz przedstawiciel Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
Najbardziej burzliwą dyskusję i aktywną wymianę poglądów wywołały punkty poświęcone uzyskaniu statusu obwinionego, odpowiedniemu stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania karnego o postępowaniu przygotowawczym, a także o tym, jaki jest status osoby pełniącej funkcję zawodu zaufania publicznego, na którą została złożona skarga (przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów i uzyskaniem statusu obwinionego). Odmienne poglądy i praktyka, które zostały przedstawione przez poszczególnych przedstawicieli zawodów zaufania publicznego są niewątpliwie cennym źródłem wiedzy, która z pewnością przyczyni się do nieskazitelnego pełnienia funkcji głównych/naczelnych rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej/zawodowej zawodów zaufania publicznego.
Kolejne spotkanie odbędzie się na przełomie września i października, tym razem w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.

Dominik Seroka
Biuro Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Zobacz także