Prezentacja działań Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP na Konferencji Agencji UE ds. Azylu

W Valetcie na Malcie odbyła się dwudniowa konferencja pt.: „Pomoc prawna i reprezentacja w procedurach azylowych” („Legal assistance and representation in the asylum procedure”) organizowana przez Agencje UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum). Na zaproszenie Agencji na konferencji pojawiła się r.pr. Magdalena Bartosiewicz, członek Komisji Praw Człowieka KRRP oraz koordynatorka Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP.

W konferencji wzięło udział stacjonarnie – prawie 90 uczestników oraz zdalnie – ponad 1000 osób. Konferencja zorganizowana została dla prawników europejskich, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi lub działają przy izbach prawniczych, a także dla tych, którzy zajmują się prawem uchodźczym i migracyjnym w ramach własnych praktyk.

R.pr. Magdalena Bartosiewicz, członek Komisji Praw Człowieka KRRP oraz koordynatorka Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP zaprezentowała uczestnikom wydarzenia działania i zaangażowanie radców prawnych związane z udzielaniem pomocy prawnej zarówno przy granicy polsko-białoruskiej, jak i na rzecz osób uciekających z Ukrainy z powodu wojny. Opowiedziała także o idei powstania oraz sposobie funkcjonowania Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP.

Radcowskie Centrum zyskało uznanie w oczach środowiska jako unikalny projekt europejskiego samorządu prawniczego, który gwarantuje efektywną pomoc prawna pro bono na rzecz uchodźców, a także sprawnie wspiera działania krajowych organizacji pozarządowych.

W ciągu dwóch dni konferencji odbyło się 8 paneli tematycznych, podczas których 22 prawników unijnych prezentowało poszczególne tematy i zagadnienia. Na konferencji omawiano krajowe i unijne praktyki w zakresie postępowań azylowych, wyzwania, z którymi mierzą się prawnicy pracujący na co dzień z cudzoziemcami, praktyki sądów krajowych oraz TSUE i ETPCz, pożądane wsparcie organów państwowych i unijnych, a także dzielono się indywidualnymi doświadczeniami.

Agencja UE ds. Azylu to agencja UE, która została powołana w celu wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie, aby poszczególne sprawy azylowe były traktowane w sposób spójny przez wszystkie państwa członkowskie.

Zobacz także