Próbny egzamin zawodowy 2022 – podsumowanie

W piątek 13 maja zakończył się radcowski egzamin zawodowy. Przystąpiło do niego ponad 2000 osób, z czego 1060 zdawało w marcu próbny egzamin, po raz pierwszy przeprowadzony w tym roku przez Krajową Radę Radców Prawnych w całej Polsce. Projekt podsumowuje Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP, który nadzoruje działalność w zakresie spraw związanych z aplikacją.

Tegoroczni aplikanci przystępujący do tego egzaminu to rocznik szczególny. Bo to rocznik okresu pandemii. Jakże odmiennej aplikacji od tych ją poprzedzających, chociażby co do sposobu prowadzenia zajęć i braku faktycznych kontaktów z wykładowcami.

Z obawy o to, jak zdalna nauka wpłynie na jakość nauczania oraz aby zweryfikować jego poziom, a przy tym pomóc aplikantom w przygotowaniu do egzaminu końcowego, Krajowa Rada Radców Prawnych zaplanowała i przeprowadziła tzw. próbny egzamin radcowski we wszystkich zainteresowanych izbach. Tutaj warto podkreślić, iż tego typu próbne egzaminy przeprowadzane były już wcześniej w OIRP w Warszawie i częściowo w OIRP w Rzeszowie. Egzamin próbny został przeprowadzony na specjalnie nowo utworzonej dla aplikantów i radców prawnych platformie szkoleniowej Krajowej Izby Radców Prawnych e-KIRP (www.e-kirp.pl). Udział w tym przedsięwzięciu aplikantów rocznika zdającego w 2021 r. był dobrowolny i nieodpłatny. Egzamin próbny został przeprowadzony 1,5 miesiąca przed egzaminem zasadniczym.

Starano się, aby warunki egzaminu próbnego były zbliżone do tych z egzaminu zawodowego, tj. wprowadzono ten sam podział zadań, czas sporządzania pracy i ich indywidualną ocenę. Wcześniej zarejestrowani uczestnicy w tym samym rzeczywistym czasie otrzymywali link do zadania i odpowiednio w pierwsze trzy dni po sześciu godzinach, a w ostatni dzień po ośmiu godzinach musieli prace przesłać do dedykowanego do tego celu serwera. W projekcie wzięło udział 14 okręgowych izb radców prawnych: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Natomiast OIRP w Kielcach, Lublinie, Opolu, Szczecin i Wałbrzychu nie podpisały z KRRP porozumienia i tym samym nie wzięły udziału w projekcie. Powyższe oczywiście nie oznacza, iż aplikanci tych izb nie mogli uczestniczyć w egzaminie i nie byli oceniani. I tak 510 prac aplikantów z pięciu izb, które nie przystąpiły do projektu zostały sprawdzone dzięki uprzejmości 46 osób sprawdzających z izb w Białymstoku, Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Serdecznie tym wszystkim izbom za dodatkową pracę dziękuję. Łącznie 3730 prac egzaminacyjnych z 14 izb zostało sprawdzonych przez 123 osoby z tych izb, które przystąpiły do projektu.

A teraz trochę statystyki i najważniejsze dane z próbnego egzaminu radcowskiego, który KRRP przeprowadziła w dniach:

 • 25 marca 2022 r. – zadanie z prawa karnego
 • 26 marca 2022 r. – zadanie z prawa cywilnego lub rodzinnego
 • 28 marca 2022 r. – zadanie z prawa gospodarczego
 • 29 marca 2022 r. – zadanie z prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Pisemne zadania egzaminacyjne obejmujące stan faktyczny oraz rozwiązanie stanowiące materiał poglądowy zostały opracowane na szczeblu krajowym przez następujące osoby:

 1. Prawo karne – autor kazusu: r.pr. dr Mateusz Woiński (OIRP w Warszawie), recenzent: r.pr. dr hab. Michał Rusinek (OIRP w Krakowie)
 2. Prawo cywilne – autorka kazusu: SSA Teresa Karczyńska-Szumilas (OIRP w Gdańsku), recenzent: r.pr. Marek Suchecki (OIRP w Opolu)
 3. Prawo gospodarcze – autor kazusu: r.pr. dr Wojciech Kaliński (OIRP w Krakowie), recenzent: r.pr. Marcin Podleś (OIRP we Wrocławiu)
 4. Prawo administracyjne – autorka kazusu: r.pr. Ewa Żołnierczyk (OIRP we Wrocławiu), recenzent: r.pr. Przemysław Sztejna (OIRP w Zielonej Górze).
 5. Zasady wykonywania zawodu i zasady etyki – autor kazusu: r.pr. Ryszard Dolata (OIRP w Poznaniu), recenzent: r.pr. Krzysztof Buczek (OIRP w Krakowie).

Chęć uczestnictwa w próbnym egzaminie radcowskim zgłosiło 1206 aplikantów, którzy ukończyli aplikację w grudniu 2021 r. Finalnie w projekcie udział wzięło 1060 aplikantów z 19 izb, którzy łącznie napisali 4240 prac egzaminacyjnych, a z podziałem na poszczególne części egzaminu wygląda to następująco:

Wyniki próbnego egzaminu radcowskiego zostały opublikowane 15 kwietnia 2022 r. na platformie e-KIRP. Po publikacji wyników, dla aplikantów uczestniczących w próbnym egzaminie, zorganizowane zostały konsultacje online, których celem było omówienie najczęstszych błędów i uchybień w sporządzanych pracach. Konsultacje odbyły się w terminach:

 • 19 kwietnia 2022 r. – prawo karne, prowadzący: autor kazusu egzaminacyjnego r.pr. dr Mateusz Woiński (ok. 1000 uczestników)
 • 20 kwietnia 2022 r. – prawo cywilne, prowadząca: autorka kazusu egzaminacyjnego SSA Teresa Karczyńska-Szumilas (ok. 900 uczestników)
 • 21 kwietnia 2022 r. – prawo gospodarcze, prowadzący: autor kazusu egzaminacyjnego r.pr. dr Wojciech Kaliński (ok. 900 uczestników)
 • 22 kwietnia 2022 r. – zasady wykonywania zawodu i zasady etyki, prowadzący: autor kazusu egzaminacyjnego r. pr. Ryszard Dolata (ok. 700 uczestników)
 • 29 kwietnia 2022 r. – prawo administracyjne, prowadzący: sprawdzający prace egzaminacyjne z zakresu prawa administracyjnego r. pr. Tomasz Krajewski (ok. 700 uczestników).

Wskazać należy, iż nie była to jedyna przedegzaminacyjna pomoc dla egzaminowanych aplikantów proponowana przez KRRP. Do tej pomocy zaliczyć należy również prowadzone zajęcia przedegzaminacyjne, które odbyły się w dniach 27–29 kwietnia oraz 4–6 maja:

Wraz z proponowanymi dodatkowymi repertoriami realizowanymi przez większość okręgowych izb powinno one stanowić istotną pomoc w przygotowaniu się do egzaminu. Miejmy nadzieję że to dodatkowe wsparcie przyniesie efekt w postaci pozytywnych wyników egzaminu.

I na koniec niech formułę egzaminu próbnego ocenią sami aplikanci, bo przecież ich zdanie wydaje się w tej kwestii najważniejsze.

Z punktu widzenia osoby przygotowującej się do egzaminu zawodowego, przeprowadzoną w tym roku przez KIRP próbną wersję tego egzaminu oceniam jako bardzo przydatną. W dniach 25-29 marca, więc na około 1,5 miesiąca przed prawdziwym egzaminem, zmierzyliśmy się w formie zdalnej z rozwiązaniem zadań z prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego i etyki. Ta symulacja przede wszystkim pozwoliła zorientować się, jak gospodarować czasem na egzaminie końcowym, uświadomiła, które przedmioty realnie wypadają u nas najlepiej, a które przysparzają trudności i wymagają dłuższego przygotowania, co z kolei dawało wskazówkę, jak zaplanować sobie naukę. Pomocne były też późniejsze zdalne spotkania z autorami kazusów, podczas których omawialiśmy błędy i wyjaśnialiśmy wątpliwości. Myślę, że niektórych uczestników egzamin próbny zmobilizował do nauki na etapie, gdy był jeszcze na nią czas, innym uświadomił, że „nie taki diabeł straszny” i każdy wyciągnął z niego coś dla siebie.

apl. rad. Kamila Mielczarek (OIRP we Wrocławiu)

W związku z organizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych próbnym egzaminem radcowskim jako aplikantka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie miałam możliwość już w marcu sprawdzić swoje umiejętności oraz stan przygotowania do tegorocznego egzaminu zawodowego.
Uczestnicząc w próbnym egzaminie, nie tylko sprawdziłam stopień swojej wiedzy, lecz także przetestowałam się w warunkach bardzo zbliżonych do tych egzaminacyjnych oraz w praktyczny sposób zapoznałam się z procedurami i wytycznymi obowiązującymi na egzaminie zawodowym. Nadto miałam możliwość nauczyć się właściwie gospodarować czasem, co było szczególnie cenną umiejętnością podczas czwartego dnia egzaminu, kiedy trzeba było zmierzyć się z przygotowaniem dwóch prac – z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
Prace, które przygotowałam w ramach próbnego egzaminu, zostały sprawdzone przez radców prawnych posiadających duże doświadczenie i wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, a ja otrzymałam cenne wskazówki oraz wytyczne, nad czym jeszcze powinnam popracować.
Dużym plusem egzaminu próbnego była też możliwość uczestniczenia w konsultacjach online przygotowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych, na których szczegółowo zostały omówione kazusy egzaminacyjne oraz udzielono nam praktycznych porad, jak poprawnie rozwiązywać zadania egzaminacyjne. Podczas każdego z tych spotkań mieliśmy też możliwość rozwiać wszelkie wątpliwości pojawiające się podczas przygotowań do egzaminu zawodowego, zadając pytania osobom prowadzącym konsultacje.
Dzięki temu, że wzięłam udział w tegorocznym próbnym egzaminie radcowskim, dowiedziałam się, co już wiem i potrafię, które wiadomości powinnam jeszcze powtórzyć oraz jakie umiejętności muszę poćwiczyć, a co najważniejsze próbny egzamin był dla mnie dobrą motywacją do nauki i poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

apl. rad. Justyna Fryc-Wietecha OIRP Rzeszów

Egzamin próbny uzmysłowił mi ile czasu potrzeba na rozwiązanie danego kazusu. Wcześniej, rozwiązując zadania z zeszłych lat w domu, nie przywiązywałam do tego szczególnej uwagi. W mojej ocenie egzaminy próbne to świetny pomysł. Podchodząc do egzaminów zawodowych będę się mniej denerwować, ponieważ już wiem czego się spodziewać i jak zarządzać czasem.

apl. rad. Angelika Kalita OIRP Poznań

 

Zbigniew Tur
Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Zobacz także