Przedstawiciel KRRP na spotkaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego

Temat organizacji Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Samorządów Zaufania Publicznego zdominował dzisiejsze spotkanie członków Porozumienia, które odbyło się w siedzibie NRA. Samorząd radców prawnych reprezentowała Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój. 

Dzień Otwarty Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego odbędzie się w sobotę 24 września na skwerze Kahla na Powiślu w Warszawie (w pobliżu Centrum Nauki Kopernik). Wydarzenie, zaplanowane w formule pikniku rodzinnego, rozpocznie się o godz. 11.00, zakończy zaś około godz. 18.00.

Członkowie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego obecni na dzisiejszym spotkaniu omawiali szczegóły organizacyjne oraz doprecyzowywali agendę Dnia Otwartego. Każdy z samorządów biorących udział w wydarzeniu będzie miał możliwość prowadzenia działań informacyjnych oraz promocyjnych. Dla najmłodszych zostaną zorganizowane animacje i gry edukacyjne, zaś dorośli uczestnicy pikniku będą mogli skorzystać z porad udzielanych przez przedstawicieli zawodów zaufania publicznego oraz dowiedzieć się więcej o specyfice tych profesji.

 

Zobacz także