XVIII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych, 5-9 października 2022 r.

 

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” we współpracy

z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie organizuje,

pod patronatem

Krajowej Rady Radców Prawnych, XVIII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych,

który odbędzie się w dniach od 5 do 9 października 2022 r.

Uczestnicy zostaną zakwaterowani w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem oraz pokojach Ośrodka Wypoczynkowego „Bystre”.

Koszt uczestnictwa wynosi 890 zł i obejmuje:

– zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 5 października br. do śniadania 9 października br.

– opiekę przewodników GOPR

– udział w programach towarzyszących

– ubezpieczenie NW uczestników imprezy

Chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń listem tradycyjnym na adres fundacji „Subsidio venire” lub drogą elektroniczną na adres: subsidiovenire@kirp.pl

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Opłaty w wysokościach wskazanych w karcie zgłoszeniowej (łącznie 890 zł) należy uiścić do 28 września 2022 r. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Uprzejmie informujemy, iż można zwracać się do właściwej Izby o dofinansowanie udziału w Rajdzie.

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Rajdu lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w Rajdzie.

Prezes Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire”

Michał Korwek

Załączniki do pobrania

Zobacz także