Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Wideoposiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Wideoposiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Przedmiotem posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 6 września br. były sprawy organizacyjne i budżetowe. Przedyskutowano także, przy udziale przedstawicieli brokera ubezpieczeniowego, kwestie zapytania ofertowego dotyczącego obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczeń dobrowolnych radców prawnych.

Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur omówił projekty uchwał w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej z siedzibami w Krakowie oraz w Katowicach.

Następnie Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych przedstawiła zagadnienia związane z organizacją tegorocznej edycji Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich oraz projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich.

Projekt Regulaminu Konkursu dla radców prawnych, w którym główną nagrodą jest udział w programie mentoringowym dla prawników „Leading Lawyer” oraz kwestie zaangażowania KIRP w organizację Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Samorządów Zaufania Publicznego, który odbędzie się 24 września br. w Warszawie, omówiła Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój.

W części posiedzenia poświęconej ubezpieczeniom radców prawnych uczestniczyli przedstawiciele Willis Towers Watson Polska Spółka z o.o. – brokera ubezpieczeniowego wyłonionego w ramach przeprowadzonego postępowania konkursowego jako brokera współpracującego z Krajową Izbą Radców Prawnych. Przy ich udziale odbyła się dyskusja poświęcona przygotowanemu przez WTW Polska zapytaniu ofertowemu dotyczycącemu obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych oraz ubezpieczeń dobrowolnych.

Skarbnik KRRP Joanna Kamieńska przekazała informację o wynikach analiz dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego osób wybranych do sprawowania funkcji w organach krajowych lub okręgowych samorządu radców prawnych.

Na zakończenie posiedzenia Prezydium KRRP głos zabrał Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, który omówił zasady zwykłego zarządu i zgody Prezydium lub KRRP na zaciąganie zobowiązań oraz wstępnie poruszył temat budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2023.

Omówione projekty uchwał zostały poddane głosowaniu zdalnemu. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyjęło 20 uchwał.