Przedstawiciel KRRP na spotkaniu Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego

Sprawom organizacyjnym Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Samorządów Zaufania Publicznego oraz zagadnieniom komunikacji działań podejmowanych przez Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego poświęcone było spotkanie, które odbyło się 28 lipca br. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej.  Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował Wiceprezes Michał Korwek.

Ogólnopolski Dzień Otwarty Samorządów Zaufania Publicznego odbędzie się w Warszawie 24 września br. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule pikniku – każdy z samorządów biorących  udział w przedsięwzięciu będzie miał do dyspozycji namiot przeznaczony do realizacji działań promocyjnych oraz informacyjnych. Dla dzieci zostaną zorganizowane animacje i gry edukacyjne, zaś dorośli będą mogli skorzystać z porad udzielanych przez przedstawicieli zawodów zaufania publicznego oraz dowiedzieć się więcej o specyfice tych profesji. Kwestie samorządności zawodowej, jej idei i perspektyw poruszone zostaną w namiocie głównym, wspólnym dla wszystkich członków Porozumienia. W czasie spotkania omówiono scenariusz oraz kosztorys planowanego wydarzenia.

Kolejnym dyskutowanym tematem były zagadnienia związane z komunikacją działań realizowanych przez Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego. Uczestnicy wskazali potrzebę nagłośniania i przekazywania do publicznej wiadomości inicjatyw podejmowanych przez porozumienie – zaplanowano budowę strony internetowej oraz rozważano możliwość powierzenia prowadzenia działań komunikacyjnych agencji public relations.

Na zakończenie spotkania omówiono aktualnie toczące się procesy legislacyjne dotyczące ustaw regulujących funkcjonowanie zawodów zaufania publicznego.

Zobacz także