Radcowie wspierają Tour de Konstytucja 2022

Tegoroczną edycję Tour de Konstytucja aktywnie wspiera Krajowa Izba Radców Prawnych. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Mirosław Wróblewski uczestniczył 24 lipca br. w spotkaniu z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego.

Jednym z najważniejszych punktów programu Tour de Konstytucja w Gorzowie Wielkopolskim była dyskusja panelowa poświęcona członkostwu Polski w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru prawnego. W debacie, w charakterze prelegentów, obok przedstawiciela samorządu radcowskiego, wystąpili prof. Zdzisław Kędzia, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, mec. Dagmara Siadlak ze Stowarzyszenia Defensor Iuris, Danuta Przywara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz prok. Zbigniew Szpiczko.

– W swoim wystąpieniu starałem się wyjaśnić, jak zmieniła się sytuacja polskich obywateli jako obywateli UE zarówno w wymiarze prawnym, jak i gospodarczym. Wskazałem na możliwość korzystania ze swobody przepływu towarów, usług, pracowników i swobodę przemieszczania się wynikającą z traktatu Schengen oraz gwarancje, które wynikają dla polskich obywateli z prawa unijnego, zawarte np. w regulacjach chroniących prawa konsumentów – powiedział Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP i Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Mirosław Wróblewski. – Wspomniałem również, że dzięki takiemu dokumentowi, jak Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej radcy prawni mogą lepiej chronić prawa obywateli, dysponując nowym instrumentem ochrony prawnej, który rozwijany jest w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE – dodał.

Ponadto w  Gorzowie Wlk. odbył się zorganizowany przez gorzowskich licealistów turniej wiedzy o państwach członkowskich UE, symulacja rozprawy sądowej „Kto ukradł renetę landsberską?” oraz konkursy dla dzieci.

Najbliższe spotkania cyklu Tour de Konstytucja odbędą się w Choszcznie (26.07), Szczecinie (27.07) i Trzebieży (28.07).

Zobacz także