Przedstawiciele samorządu radców prawnych na VI Kongresie „Wybieramy przyszłość”

O metodach zwiększania zaangażowania obywateli w nadchodzących wyborach parlamentarnych poprzez edukację obywatelską, oczekiwaniach wobec powyborczego parlamentu oraz sposobach przywrócenia praworządności i zaufania do wymiaru sprawiedliwości rozmawiano podczas VI Kongresu Wybieramy Przyszłość. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych „KORD”, która jest także organizatorem „Tour de Konstytucja”. Kongres odbył się 22 kwietnia 2023 r. w Warszawie.  Z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych w wydarzeniu wzięli udział r.pr. Mirosław Wróblewski, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP, oraz r.pr.  Magdalena Bartosiewicz, członkini Komisji Praw Człowieka KRRP.  

Panel dotyczący tematu przywrócenia praworządności i zaufania do wymiaru sprawiedliwości był ostatnim pośród harmonogramu wydarzenia. Poprowadziła go r.pr. Magdalena Bartosiewicz. Już na samym początku swojej wypowiedzi podkreśliła, że temat jest bardzo istotny. W swoim pytaniu kierowanym do przedstawicieli zawodów prawniczych poruszyła kwestię aktywności, jakie należałoby podjąć, by zażegnać kryzys zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a także, jak zaufanie do wymiaru sprawiedliwości przywrócić. Ważnym głosem w sprawie była wypowiedź r. pr. Mirosława Wróblewskiego, Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka KRRP.

– Trzy elementy, które są istotne, to zmiana instytucjonalna, zmiana filozofii bardziej w kierunku zarządzania niż rządzenia wymiarem sprawiedliwości oraz zmiana świadomościowa – podkreślił w ramach repliki r.pr. Mirosław Wróblewski. Paneliści odnieśli się w debacie również do kwestii przewlekłości postępowania, oceny jakości i szybkości załatwianych spraw sądowych, a także pomocy prawnej dla przeciętnego obywatela, który w styczności z wymiarem sprawiedliwości często nie ma świadomości swoich praw, obawia się postępowania i sądu, nie zawsze może pozwolić sobie finansowo na reprezentację i zderza się z formalizmem, o którym nie miał wiedzy. W toku dyskusji wielokrotnie podkreślano potrzebę zrozumienia wartości, jaką jest niezależność sądownictwa.

Podczas wydarzenia w wyżej wymienionej tematyce zabrali głos członkowie wszystkich zawodów prawniczych. W panelu uczestniczyli: prokurator Jacek Bilewicz, Członek Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, sędzia Paweł Juszczyszyn, Członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, Bartosz Pilitowski – Prezes Fundacji Court Watch Polska, adwokat Justyna Mazur, Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej oraz radca prawny Mirosław Wróblewski – Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP.

 

Zobacz także