Stanowiska samorządów, organizacji i instytucji krajowych

The position taken by the Presidium of the The Polish Bar Council of Attorneys-at-Law on 2 July 2018 on compliance with the principle of the rule of law

“I am making a solemn pledge in performance of the profession of the attorney-at-law to contribute to the protection and strengthening of the legal order of the Republic of Poland, I shall fulfil my professional duties conscientiously and in compliance with legal regulations, keep the professional secret, behave honestly and with dignity, following the principles of the attorney-at-law’s ethics“ – that is the wording of the oath taken by attorneys-at-law. 

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Prezentujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dot. poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727).

Stanowisko The Law Society of England and Wales w sprawie ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem The Law Society of England and Wales w sprawie ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości w Polsce.

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy o SN

Jako prawnicy oraz przedstawiciele jednostek uczestniczących w kształceniu studentów – przyszłych prawników – wyrażamy głębokie zaniepokojenie wprowadzanymi ostatnio zmianami ustawodawczymi w polskim sądownictwie, w szczególności zmianami proponowanymi w poselskim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym wniesionym do Sejmu w dniu 12 lipca 2017 r. (druk nr 1727/VIII kadencja).

Uchwała Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

Przedstawiamy uchwałę Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego w sprawie stanowiska dotyczącego zmian w ustawach dot. sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego.

Opinia Iustitii w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491)

OPINIA STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491) Projekt zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy numer 1491; u.s.p.) został wniesiony pod obrady Sejmu jako projekt poselski, chociaż wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że realizuje on koncepcję reformy sądownictwa opracowaną i stopniowo wprowadzaną przez ten resort.

Uchwała Kongresu Prawników Polskich

Priorytetem wymiaru sprawiedliwości XXI wieku powinna być pełna realizacja prawa do sądu w demokratycznym państwie prawa przy zapewnieniu efektywności i szybkości postępowania. Sądownictwo XXI wieku powinno być przyjazne obywatelowi – proste i dostępne. Misją niezawisłego sędziego XXI wieku powinno być wymierzenie sprawiedliwości poprzez rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów, przy niezbędnej dbałości o zachowanie konstytucyjnych i wspólnotowych praw obywateli. Postulat dobrej reformy wymiaru sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych

Załączniki do pobrania WG w sprawie projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych Rozmiar pliku: 399 KB

Opinia SN do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Załączniki do pobrania 021-161-17 Opinia SN do projektu ustawy o zmianie USP Rozmiar pliku: 210 KB