Stanowiska samorządu radców prawnych

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 marca 2022 r.  w sprawie Jan Grzęda przeciwko Polsce

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie Jan Grzęda przeciwko Polsce

W dniu 15 marca 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w składzie Wielkiej Izby w sprawie Grzęda przeciwko Polsce orzekł, że Rzeczpospolita Polska naruszyła art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka poprzez niezapewnienie sędziemu J. Grzędzie prawa do kontroli ze strony niezależnego sądu, którego kadencja – jako sędziowskiego członka Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) – została skrócona w 2018 roku. Wyrok ETPC jest ostateczny.

Uchwała Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zagrożenia swobód obywatelskich, zasady trójpodziału władzy i niezawisłości sędziowskiej.

Apel do Pana Prezydenta RP

Przedstawiamy apel Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.      

Stanowisko Prezydium Rady OIRP w Krakowie z dnia 19 lipca 2017 roku.

Prezentujemy stanowisko Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 19.07.2017 roku w sprawie obowiązku respektowania niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Stanowisko Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 18 lipca 2017 roku

Przedstawiamy stanowisko Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie w sprawie zmian dotyczących władzy sądowniczej.  

Dlaczego wczoraj byliśmy na Placu Krasińskich?

Dlaczego wczoraj byliśmy na Placu Krasińskich?

Stanowisko Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 14 lipca 2017 roku

UCHWAŁA Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku z dnia 14 lipca 2017 roku Na podstawie art. 27 ust. 1 i 41 pkt. 3 ustawy o radcach prawnych oraz § 2 ust. 2 w zw. z § 20 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 13 lipca 2017 r.

Publikujemy poniżej treść stanowiska Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 lipca 2017 r. Na podstawie § 2 ust. 2 w zw. z § 48 ust. 6 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i

OBSiL KRRP o projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował zestawienie dotyczące zmian w SN – dokument publikujemy w załączeniu. Link do artykułu przywołującego ww. zestawienie w serwisie TVN24 pn. „Sąd Najwyższy po nowemu. Co zawiera projekt autorstwa PiS?”: http://www.tvn24.pl/projekt-ustawy-o-sadzie-najwyzszym-co-zawiera,756530,s.html Załączniki do pobrania Zestawienie dotyczące zmian w SN Wielkość pliku: 599 KB

Prezes KRRP o najnowszych propozycjach dotyczących Sądu Najwyższego

Prezes KRRP o najnowszych propozycjach dotyczących Sądu Najwyższego: https://web.facebook.com/kirppl/videos/1504115659650297/

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491)

Opiniowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, dokonuje szerokiej nowelizacji ustawy (dalej jako uPUSP), niemniej jednak odnosi się przede wszystkim do materii dotyczącej zmiany modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów, zmierzającego w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę tych stanowisk i wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru

Raporty OBSiL dotyczące niektórych aspektów realizacji dostępu do wymiaru sprawiedliwości

W związku z pracami badawczymi OBSiL nad realizacją dostępu do wymiaru sprawiedliwości, pragniemy zaprezentować wyniki badań naszych ekspertów. Poniżej prezentujemy raport przygotowany przez r.pr. dr Annę Zalesińską, dotyczący analizy systemowej regulacji prawnych w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ustanawiania pełnomocnika z urzędu, zasad regulujących zwolnienie od kosztów sądowych oraz wysokości opłat sądowych w postępowaniu cywilnym.