Stanowiska samorządów, organizacji i instytucji zagranicznych

Ochrona niezawisłości sędziów – Komisja Europejska przechodzi do kolejnego etapu w postępowaniu przeciwko Polsce

Poniższy komunikat został opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej 30.10.2020 r. pod linkiem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/inf_20_1687 Komisja Europejska przechodzi dziś do następnego etapu w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętym 29 kwietnia 2020 przeciwko Polsce i wysyła uzasadnioną opinię dotyczącą ustawy o sądownictwie z 20 grudnia 2019 r., która weszła w życie 14 lutego 2020 r. Komisja uznała, że

Opinia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE nt. ustawy kagańcowej

Szczegóły w załączeniu. Załączniki do pobrania 2020 01 14 Opinia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE nt. ustawy kagancowej Wielkość pliku: 463 KB

Letter V. Jourova to Polish Sejm Senate and President

Załączniki do pobrania 2019 12 19 Letter V. Jourova to Polish Sejm Senate and President Wielkość pliku: 205 KB

Uchwała Kongresu Międzynarodowej Unii Adwokatów UIA w sprawie sytuacji w Polsce

Dokument w załączeniu. Załączniki do pobrania 2019 11 08 UIA Congress resolution on the situation in Poland Wielkość pliku: 1 MB 2019 11 08 Uchwała Kongresu Międzynarodowej Unii Adwokatów UIA w sprawie sytuacji w Polsce Wielkość pliku: 213 KB

Wywiad z Margrethe Vestager Komisarzem Komisji Europejskiej ds. konkurencji

Wywiad z Margrethe Vestager można znaleźć tutaj, a także tutaj.  

Praworządność: Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce, aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną

Szczegóły w załączniku Załączniki do pobrania 2019 10 10 Praworządność Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce, aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną Wielkość pliku: 49 KB

Komunikat Komisji Europejskiej z 17.07.2019 r. nt. umocnienia praworządności w Unii Europejskiej – plan działania

Treść komunikatu znajduje się tutaj

Opinia rzecznika Generalnego TSUE E. Tancheva w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Załączniki do pobrania 2019 06 27 Opinia rzecznika Generalnego TSUE E. Tancheva w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Wielkość pliku: 234 KB

Przechodzenie polskich sędziów w stan spoczynku – opinia Rzecznika Generalnego

Rzecznik generalny E. Tanchev: Trybunał powinien orzec, że nowe zasady przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku są sprzeczne z prawem Unii. Zakwestionowane przepisy naruszają zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. W dniu 12 lipca 2017 r.1 Polska wprowadziła ustawę ustanawiającą nowe zasady dotyczące przechodzenia w stan spoczynku przez polskich

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN

Rzecznik generalny Evgeni Tanchev: Trybunał powinien orzec, że przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii. Sporne przepisy naruszają zasady nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej. Szczegóły w załączeniu. Załączniki do pobrania 2019 04 11 Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN Wielkość

Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów

Komisja wszczęła 3 kwietnia 2019 r. postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wystosowując do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące nowego systemu środków dyscyplinarnych wobec sędziów. Rząd polski ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. 

Postanowienie wiceprezesa Trybunału w sprawie C-619_18 R – Komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Stosowne dokumenty w załączeniu. Załączniki do pobrania 2018 10 19 Suspension of changes in the Supreme Court – Order of the Vice-President of the Court in Case C 619_18 R Commission v Poland Wielkość pliku: 45 KB 2019 10 19 Postanowienie wiceprezesa Trybunału w sprawie C-619_18 R – Komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wielkość

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego FBE z 22.09.2018 r. dotycząca praworządności w Polsce i na Węgrzech

Stosowne dokumenty w załączeniu Załączniki do pobrania 2018 09 22 uchwała Zgromadzenia Ogólnego FBE z 22.09.2018 r. dot. praworządności w Polsce i na Węgrzech Wielkość pliku: 177 KB 2018 09 22 Resolution on Poland of General Assembly of European Bars Federation FBE Wielkość pliku: 122 KB

Informacja prasowa CCBE z 17.09.2018 r. dotycząca praworządności w Polsce i na Węgrzech

Stosowny dokument w załączeniu Załączniki do pobrania 2018 09 17 Informacja prasowa CCBE z 17.09.2018 r. dot. praworządności w Polsce i na Węgrzech Wielkość pliku: 275 KB 2018 09 17 CCBE Press Realease on the Rule of Law – Poland Hungary Wielkość pliku: 196 KB

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 lipca 2018 r.

Odesłanie prejudycjalne – Pilny tryb prejudycjalny – Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW – Artykuł 1 ust. 3 – Procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi – Warunki wykonania – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 47 – Prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu 

Oświadczenie Prezydenta CCBE w sprawie sytuacji w Polsce

Stosowny dokument w załączeniu Załączniki do pobrania 2018 07 10 Statement from the President of the CCBE regarding the situation in Poland Wielkość pliku: 179 KB 2018 07 10 Oświadczenie Prezydenta CCBE dot. sytuacji w Polsce z 10.07.2018 r_ Wielkość pliku: 489 KB

Paląca potrzeba przeciwstawienia się zagrożeniu niezależności sądownictwa w Polsce

3 lipca 2018 r. – oświadczenie Hilarie Bass, prezes Stowarzyszenia Amerykańskich Prawników:

W przededniu 4 lipca, gdy Amerykanie przygotowują się do świętowania niepodległości w ramach utrzymującej się najdłużej na świecie demokracji konstytucyjnej, niektóre z młodszych demokracji – z których wiele zostało zainspirowanych przez Stany Zjednoczone i powstało przy ich wsparciu – walczy o przetrwanie.

IBAHRI calls on Poland’s government to stop persecution of judges and respect democratic norms

Amid recent reports of intimidation and hate campaigns led by the ruling Law and Justice party against Poland’s judges, as well as the forthcoming forced retirement of up to 40 per cent of judges – expected to take effect from 3 July 2018 – the International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) condemns the actions of the government of the Republic of Poland and calls for an end to the persecution of judges. Further, the IBAHRI calls for adherence to the rule of law and respect for human rights and democratic norms. 

Deklaracja FBE w sprawie niezawisłości sądownictwa w Polsce z 2 lipca 2018 r.

Federacja Adwokatur Europejskich (FBE) działa na rzecz praworządności, dostępu do wymiaru sprawiedliwości i obrony praw człowieka. FBE bardzo niepokoją kwestie niezawisłości sędziów w Polsce. FBE zdaje sobie sprawę ze Sprawozdania i oświadczenia wydanego przez Specjalnego Sprawozdawcę ONZ na temat niezawisłości sędziów oraz adwokatów i radców prawnych: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/IDPIndex.aspx  

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie praworządności w Polsce

Stosowny dokument w załączeniu. Załączniki do pobrania 2018 06 28 Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie praworządności w Polsce Wielkość pliku: 734 KB

Wspólne oświadczenie CCBE i FBE z 18 maja 2018 r. w sprawie praworządności

Stosowne dokumenty w załączeniu. Załączniki do pobrania 2018 05 18 CCBE and FBE Joint Statement on the Rule of Law Wielkość pliku: 728 KB 2018 05 18 CCBE Statement on the Rule of Law adopted by the Plenary Session Wielkość pliku: 21 KB 2018 05 18 Wspólne oświadczenie CCBE i FBE z 18 maja 2018

2018.05.16 Stanowisko HFPC w sprawie kolejnego pakietu ustaw dot. wymiaru sprawiedliwości

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie przyjętych przez Sejm nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym i ustroju sądów powszechnych. Stosowny dokument w załączeniu. Załączniki do pobrania hfpc_stanowisko_16042018 Wielkość pliku: 403 KB

Deconstruction of justice in Poland? – The Centre for East European and International Studies

Deconstruction of justice in Poland? ZOiS Spotlight 1/2018 by Tina de Vries (17 January 2018)   A young woman attends a protest against the judicial reforms in Warsaw. © Adam Lach/Napo Images On 20 December 2017, the European Commission triggered Article 7 of the Treaty on European Union (TEU) and also initiated an infringement procedure against Poland

List otwarty Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów z 11.01.2018 r. nt. zmian w sądownictwie w Polsce

List otwarty Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów

List otwarty Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów z 22.12.2017 r. nt. zmian w sądownictwie w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym (w załączeniu) Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów. Załączniki do pobrania 2017 12 European Association of Judges statement concerning two Acts on judiciary reform Wielkość pliku: 27 KB 2017 12 22 List Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie podpisanych przez Prezydenta ustaw o SN i o KRS Wielkość pliku: 148 KB

Stanowiska specjalnego sprawozdawcy ONZ z 22.12.2017 dot. poważnego podważenia niezależności sądownictwa w Polsce

Stosowny dokument w załączeniu. Załączniki do pobrania 2017 12 22 Stanowiska specjalnego sprawozdawcy ONZ z 22.12.2017 dot. poważnego podważenia niezależności sądownictwa w Polsce Wielkość pliku: 32 KB

Joint statement of the current situation in Poland on behalf of UCPI, IAPL, IDHAE and Dutch League for Human Rights

December 22, 2017 L’Unione delle Camere Penali Italiane, con l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens e l’International Association of People’s Lawyers, esprime la propria preoccupazione per l’attacco allo Stato di diritto in atto in Polonia. In tal senso accoglie con favore l’avvio da parte della Commissione europea della complessa procedura di cui all’art.

Stanowisko specjalnego sprawozdawcy ONZ

Stanowisko specjalnego sprawozdawcy ONZ z 22.12.2017 dot. poważnego podważenia niezależności sądownictwa w Polsce w związku z podpisanymi przez Prezydenta RP 20.12.2017 ustawy o KRS i ustawy o SN. http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22564&LangID=E Poland reforms are part of plan that severely undermines independence of judiciary, says UN Special Rapporteur GENEVA (22 December 2017) – The adoption of two laws

Oświadczenie Prezesa amerykańskiej adwokatury Hilarie Bass

Dotyczy: Zagrożenie niezależności sądownictwa w Polsce WASZYNGTON, 18 grudnia 2017 r. — Stowarzyszenie Prawników USA (American Bar Association, ABA) w celu wzmocnienia swojego oświadczenia wydanego w dniu  20 lipca 2017 r. wzywa prezydenta RP Andrzeja Duda do ponownego zawetowania ustaw, które poważnie podważyłyby niezależność sądownictwa w Polsce. Obecne ustawy, podobnie do tych proponowanych w lipcu tego

Oświadczenie adwokatury niemieckiej z 12 grudnia 2017 r. nt. reformy sądownictwa w Polsce

Informacja prasowa nr 14 Berlin, dnia 12 grudnia 2017 r. Reforma sądownicza w Polsce Niemieckie Stowarzyszenie Prawników przestrzega przed ingerencją w praworządność. W dniu 11 grudnia 2017 r. Komisja Wenecka Rady Europy (Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo) stwierdziła, że planowane przez Polskę reformy sądownictwa naruszają postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa człowieka i

Opinia Rady Wykonawczej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ENCJ na temat przyjętych poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Załączniki do pobrania 2017 12 05 Opinia Rady Wykonawczej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa ENCJ na temat przyjętych poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Wielkość pliku: 325 KB

Opinia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE

Opinia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE z 13.11.2017 r. nt ustawy o Sądzie Najwyższym Załączniki do pobrania 2017 11 13 Opinia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE nt ustawy o Sądzie Najwyższym Wielkość pliku: 2 MB

Human Rights Watch Report on Rule of Law and Human Rights under Attack in Poland

Załączniki do pobrania 2017 10 HUMAN RIGHTS WATCH RAPORT on Rule of Law and Human Rights under Attack in Poland Wielkość pliku: 655 KB

Uchwała w sprawie niezależności prawników, sędziów, prokuratorów oraz wymiaru sprawiedliwości

W dniu 11 listopada 2017 r. Walne Zgromadzenie Federacji Adwokatur Europejskich, reprezentujące 250 samorządów prawniczych i 800.000 prawników należących do Federacji, wyraziło swoje stałe zaniepokojenie sytuacją prawników i sędziów w Europie Wschodniej, w szczególności w Rumunii, Polsce, Serbii i Bułgarii, stwierdzając, że niezależność prawników, sędziów, prokuratorów oraz wymiaru sprawiedliwości jest zagrożona wskutek polityki rządowej oraz

Stanowisko Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich CCJE z 10.11.2017 r. w sprawie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Dokument w załączeniu. Załączniki do pobrania Stanowisko Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich CCJE z 10.11.2017 r. w sprawie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce Wielkość pliku: 124 KB

Nowe zagrożenia praworządności w niektórych Państwach członkowskich Rady Europy – uchwała Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 2188 z 11.10.2017 r.

Rezolucja 2188 (2017) wersja tymczasowa

Nowe zagrożenia praworządności w niektórych państwach członkowskich Rady Europy: na podstawie wybranych przykładów

List Prezes Federacji Adwokatur Europejskich Pani Sary Chandler do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                                                                              Szanowny Panie Prezydencie! Temat: zmiana konstytucyjna dotycząca systemu sądownictwa Zwracam się

List Prezydenta Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

List Prezydenta Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

Przedstawiamy list Prezydenta Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) Nuria Díaz Abad na temat sytuacji w Polsce 

Oświadczenie Przewodniczącej ABA Lindy A. Klein

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem Przewodniczącej Amerykańskiej Rady Adwokackiej pani Lindy A. Klein.

List Przewodniczącego Irlandzkiej Rady Adwokackiej oraz Prezesa Irlandzkiego Stowarzyszenia Prawnego

Przedstawiamy list Przewodniczącego Irlandzkiej Rady Adwokackiej pana Paul Mc Garry SC oraz Prezesa Irlandzkiego Stowarzyszenia Prawnego pana Stuart Gilhooly do Premiera Irlandii pana Leo Varadkar TD

Artykuł Sekretarz Generalnej szwedzkiej Rady Adwokackiej

Artykuł Sekretarz Generalnej szwedzkiej Rady Adwokackiej

”Sekretarz Generalny szwedzkiej Rady Adwokackiej pani Anne Ramberg opublikowała niedawno na swoim blogu – doskonale znanym, popularnym i dyskutowanym szeroko w całym szwedzkim społeczeństwie, w tym również w kręgach rządowych – niezwykle ważny artykuł. Artykuł ten został niezwłocznie dostrzeżony przez ogólnokrajowe media. W piątek 21 lipca nadany został dłuższy wywiad radiowy z panią Ramberg, poświęcony wydarzeniom, jakie mają miejsce w Polsce oraz ich skutkom – nie tylko dla Polski, ale również w szerszym kontekście całej Unii Europejskiej. Wywiad ten był cytowany w innych mediach i zawierał również odniesienie do listu wystosowanego przez CCBE do Prezydenta Polski.

List Prezesa ECLA do Prezydenta RP

List Prezesa ECLA do Prezydenta RP

Prezentujemy list Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorców pana Jonathana Marsh do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Prezes Federacji Adwokatur Europejskich do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy

List Prezes Federacji Adwokatur Europejskich do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy

Zachęcamy do zapoznania się z listem Prezes FBE pani Sary Chandler do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy pana Nilsa Muiznieks.

List Przewodniczącego Rady Adwokackiej Anglii i Walii do Prezydenta RP

List Przewodniczącego Rady Adwokackiej Anglii i Walii do Prezydenta RP

Zachęcamy do zapoznania się z listem Przewodniczącego Rady Adwokackiej Anglii i Walii pana Andrew Langdona QC do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Przewodniczącego OBFG (Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique) do Prezydenta RP

List Przewodniczącego OBFG (Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique) do Prezydenta RP

Publikujemy list Przewodniczącego OBFG (Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique) pana Jean-Pierre Buyle do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Prezydenta International Association of Lawyers (Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) do Prezydenta RP

List Prezydenta International Association of Lawyers (Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) do Prezydenta RP

Publikujemy list Prezydenta International Association of Lawyers (Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) pana Laurence BORY do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Prezesa AIJA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników) do Prezydenta RP

List Prezesa AIJA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników) do Prezydenta RP

Publikujemy list Prezesa AIJA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników) pana Davida Frølich do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) do Prezydenta RP

List Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) do Prezydenta RP

Przedkładamy list Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) pana Martina Solc do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL) do Prezydenta RP

Przedstawiamy list Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL) pani Marii Ślązak do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Przewodniczącego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) do Prezydenta RP

List Przewodniczącego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) do Prezydenta RP

Prezentujemy list Przewodniczącego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) pana Ruthven Gemmell do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Prezes Federacji Adwokatur Europejskich do Prezydenta RP

List Prezes Federacji Adwokatur Europejskich do Prezydenta RP

Zachęcamy do zapoznania się z listem Prezes FBE pani Sary Chandler do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.   Do pobrania wersja w języku angielskim: FBE.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Federacji Adwokatur Europejskich w sprawie sytuacji sędziów i prawników w Polsce

W załączeniu uchwała w języku angielskim.

Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491)

Załączniki do pobrania HFPC_USP_druk_1491 Wielkość pliku: 574 KB

Listy Prezydenta CCBE do Marszałka Sejmu oraz Marszałka Senatu dot. nowelizacji ustawy o KRS

Prezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) Ruthven Gemmell wystosował listy do Marszałka Sejmu oraz do Marszałka Senatu dotyczące nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.