Nowy numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Nowy numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. W numerze znalazło się osiem artykułów problemowych, glosa, sprawozdanie z konferencji naukowej oraz omówienie orzecznictwa sądowego, a dodatkowo także tekst łączący w sobie sprawozdanie i refleksję wokół tzw. procesu brzeskiego, autorstwa pierwszego Prezesa naszego samorządu, dra Józefa Zycha.

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Majowo-czerwcowy numer „Radcy Prawnego” jest już dostępny w internecie. A jako że kwiecień i maj upłynęły pod znakiem kolejnej odsłony naszej kampanii promocji zawodu radcy prawnego – w temacie numeru podsumowujemy trzy edycje kampanii i wyjaśniamy, po co kolejny rok z rzędu promujemy nasz zawód i czy przynosi to oczekiwany efekt.

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Jesienne wydanie dwumiesięcznika „Radca Prawny” jest już dostępne. W temacie numeru podsumowujemy roczną prezydencję Krajowej Izby Radców Prawnych w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, której zwieńczeniem były zorganizowane przez KIRP konferencja poświęcona roli i społecznej odpowiedzialności zawodów zaufania publicznego oraz warszawski piknik zawodów zaufania publicznego.

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Zapraszamy do lektury lipcowo-sierpniowego numeru „Radcy Prawnego”. Podsumowujemy w nim współorganizowany przez KIRP III Kongres Prawników Polskich, na którym zaprezentowano pięć projektów ustaw mających przywrócić praworządność i zbudować nowoczesne sądownictwo. Kongres, który odbył się pod koniec czerwca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, okazał się wielkim sukcesem merytorycznym i organizacyjnym. Zachęcamy do przeczytania obszernej relacji w „Radcy” i obejrzenia nagrania z tego wydarzenia na kanale YouTube KIRP.

Nowy numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Nowy numer kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru kwartalnika, w którym znalazło się m.in. sześć artykułów problemowych, glosa i przegląd orzecznictwa sądowego. Jednocześnie zachęcamy autorów do publikowania na łamach „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych”. Przypominamy, że kwartalnik naszego samorządu znajduje się w ministerialnym wykazie naukowych czasopism punktowanych, przyznano mu 100 punktów. 

Relacja z III Kongresu Prawników Polskich

Relacja z III Kongresu Prawników Polskich

Zakończył się III Kongres Prawników Polskich, zorganizowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką, Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” i Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”. W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku 24 czerwca 2023 r. spotkało się blisko 400 przedstawicieli różnych środowisk prawniczych w Polsce. Transmisję online z kongresu śledziło niemal 1000 osób. 

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada podniesienie stawek za „urzędówki”

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada podniesienie stawek za „urzędówki”

„Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wszcząć prace mające na celu wydanie nowych rozporządzeń w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu” – informuje resort w piśmie skierowanym do Włodzimierza Chróścika, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. To rezultat m.in. starań samorządu radców prawnych, który od dawna prowadził rozmowy z resortem w kwestii wynagrodzeń pełnomocników z urzędu.