Posiedzenie Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP

Posiedzenie Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP

Omówienie prac prowadzonych w ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych oraz nowych wyzwań, jakie przed nim stoją było przedmiotem posiedzenia Rady Programowej OBSiL, które odbyło się 8 listopada br. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Podczas posiedzenia kierownik Ośrodka przedstawił także projekt planu pracy OBSiL na 2023 rok.

W dniach 6-8 lipca odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych

W dniach 6-8 lipca odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych

6 lipca w Warszawie rozpoczyna się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych – najważniejsze wydarzenie obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu radcowskiego. Samorząd radcowski publikuje projekt uchwały, która zostanie przedłożona pod obrady Zjazdu w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (pobierz dokument) oraz ujednolicony projekt tekstu Kodeksu uwzględniający te zmiany (pobierz dokument).

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 września 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD113) wraz z opinią uzupełniającą Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji  Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmu IX kadencji nr 1515) z dnia 20 października 2021r.

W dniu 17 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który następnie został skierowany do Sejmu i objęty drukiem Sejmu IX kadencji o numerze 1515. Projekt stanowi ostateczną wersję rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD113), którego pierwsza wersja (datowana na dzień 20 lipca 2020 r.

Zbiór przepisów samorządowych zaktualizowany

Zbiór przepisów samorządowych zaktualizowany

„Zbiór przepisów samorządu radców prawnych” został zaktualizowany zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 lipca 2021 r. Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej. Po ponad trzech latach od poprzedniego wydania, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych pod kierownictwem prof. dr. hab. Rafała Stankiewicza, przygotował nowe wydanie „Zbioru przepisów samorządu radców prawnych”. Ponad 400-stonicowa publikacja zawiera zbór podstawowych aktów regulujących

Nowe regulacje w zakresie dokonywania doręczeń profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu informacyjnego – informacja OBSiL KRRP

Nowe regulacje w zakresie dokonywania doręczeń profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu informacyjnego – informacja OBSiL KRRP

Od 3 lipca 2021 r. pisma sądowe będą mogły być doręczane profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu informacyjnego. Z tym dniem, po upływie 14-dniowego vacatio legis, wchodzi w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca umożliwiające takie doręczenie  zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

e-Doręczenia – raport Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP

e-Doręczenia – raport Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP

Jakie zmiany dla radców prawnych przyniesie wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych? OŚRODEK BADAŃ, STUDIÓW I LEGISLACJI KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Potrzeba doręczeń elektronicznych Pandemia COVID-19 wywołała niemałe zamieszanie w dotychczasowym sposobie funkcjonowania organów władzy publicznej, w tym sądów, które – trzeba przyznać – wyraźnie preferowały papierowy obrót dokumentów i stacjonarne wykonywanie obowiązków zawodowych. Okres

Zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur VAT i dokonywania rozliczeń w podatku od towarów i usług

Od dnia 01 października 2020 roku zmianie uległy zasady wystawiania faktur VAT i dokonywania rozliczeń w podatku od towarów i usług, mające bezpośredni wypływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego. Prawną podstawą nowych regulacji są m. in. przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019

Praktyczne zestawienie najważniejszych zmian procedury cywilnej

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469) dokonano wielu istotnych zmian w procedurze cywilnej. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji działający przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przygotował opracowanie adresowane do praktyków (zawodowych pełnomocników i aplikantów), które ma na celu ułatwienie zapoznania się z najważniejszymi zmianami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Ankieta Najwyższej Izby Kontroli na temat ustawy o CIT

Departament Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli przeprowadza w tym roku kontrolę „Agresywna optymalizacja podatkowa w zakresie CIT”, której celem jest m.in. sprawdzenie czy przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej prowadzone jest z poszanowaniem praw podatników. Ważnym elementem oceny będzie informacja uzyskana na ten temat m.in. od podmiotów, które zapewniają podatnikom obsługę prawną.

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Prezentujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dot. poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727).