Opinia OBSiL na temat żeńskiej formy tytułu “radca prawny”

Opinia OBSiL na temat żeńskiej formy tytułu “radca prawny”

W odniesieniu do artykułu “Feminatywy i „neutratywy” – element sporu o (nie)końcówki”, który pojawił się 23 listopada 2023 r. na stronie internetowej Ordo Iuris, pragniemy przypomnieć obowiązującą opinię OBSiL KRRP. Mimo tego, że tytuł zawodowy „radca prawny” jest jedynym oficjalnym tytułem osób wykonujących zawód radcy prawnego, prawnie dopuszczalne jest posługiwanie się przez kobiety wykonujące ten zawód feminatywem „radczyni prawna” – wskazano w opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych za okres 1 lipca 2023 r. – 30 września 2023 r.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych za okres 1 lipca 2023 r. – 30 września 2023 r.

W ramach realizacji zadań dotyczących udzielania opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych Ośrodek przedstawił 10 opinii. Ponadto przeanalizowano kilkadziesiąt projektów aktów prawnych, kierowanych do Krajowej Rady Radców Prawnych na podstawie art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Monitorowano także na bieżąco stronę internetową Sejmu, Senatu oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Przedstawiciele samorządu radców prawnych na posiedzeniu sejmowej komisji

Przedstawiciele samorządu radców prawnych na posiedzeniu sejmowej komisji

W Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Przedmiotem obrad miało być rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3216). Środowisko profesjonalnych pełnomocników prawnych reprezentowane było przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika oraz Zastępcę Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP Tomasza Schefflera.

Przedstawiciel OBSiL na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mechanizmy zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy”

Przedstawiciel OBSiL na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mechanizmy zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy”

Geneza i podstawy prawne partycypacji społecznej w procesie stanowienia prawa, a także perspektywa uczestników procesu i prawodawcy w jej ramach były tematami przewodnimi Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w tym roku pt. „Mechanizmy zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy”, która odbyła się w dniach 18-19 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Naukowe  Pro Scientia Iuridica we współpracy z Centrum Badań nad Parlamentaryzmem.

Zbiór przepisów samorządu radców prawnych 2023

Zbiór przepisów samorządu radców prawnych 2023

Oddajemy w Państwa ręce elektroniczną wersję Zbioru przepisów samorządu radców prawnych (stan prawny na dzień 8 marca 2023 r.) wydaną przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP. W niniejszej publikacji zostały umieszczone najważniejsze akty prawa samorządowego, tj. Ustawa o radcach prawnych, Kodeks Etyki Radcy Prawnego oraz Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego, a także inne istotne regulacje dotyczące codziennego funkcjonowania samorządu radców prawnych i jej członków.

Zakończyło się spotkanie komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych i OBSiL

Zakończyło się spotkanie komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych i OBSiL

Efektywne zarządzania projektami, plany pracy komisji KRRP na najbliższe miesiące, rebranding KIRP, narzędzia oferowane przez KRRP a dedykowane Okręgowym Izbom Radców Prawnych oraz radcom prawnym i aplikantom – to tylko niektóre tematy poruszone podczas wspólnego spotkania komisji stałych KRRP oraz Ośrodka, Badań, Studiów i Legislacji, zorganizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych w dniach 3-4 marca w Poznaniu. Członkowie komisji oraz OBSiL uczestniczyli we wspólnych posiedzeniach oraz dyskutowali w swoich zespołach nad nowymi projektami. – Możemy się różnić, ale najważniejsze jest to, że pracujemy dla jednego samorządu i jego dobro jest naszym wspólnym celem. Nasza siła jest w jedności – podsumował spotkanie Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Spotkanie komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych i OBSiL w Poznaniu

Spotkanie komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych i OBSiL w Poznaniu

W piątek 3 marca rozpoczęło się w Poznaniu zorganizowane przez Krajową Radę Radców Prawnych dwudniowe posiedzenie stałych komisji KRRP oraz Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Członkowie komisji i OBSiL wezmą udział w warsztatach, zapoznają się ze szczegółami najważniejszych projektów wdrażanych przez KIRP, będą także oddzielnie pracować w swoich zespołach.

Posiedzenie Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP

Posiedzenie Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP

Omówienie prac prowadzonych w ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych oraz nowych wyzwań, jakie przed nim stoją było przedmiotem posiedzenia Rady Programowej OBSiL, które odbyło się 8 listopada br. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Podczas posiedzenia kierownik Ośrodka przedstawił także projekt planu pracy OBSiL na 2023 rok.

W dniach 6-8 lipca odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych

W dniach 6-8 lipca odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych

6 lipca w Warszawie rozpoczyna się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych – najważniejsze wydarzenie obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu radcowskiego. Samorząd radcowski publikuje projekt uchwały, która zostanie przedłożona pod obrady Zjazdu w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (pobierz dokument) oraz ujednolicony projekt tekstu Kodeksu uwzględniający te zmiany (pobierz dokument).

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 września 2020 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD113) wraz z opinią uzupełniającą Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji  Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmu IX kadencji nr 1515) z dnia 20 października 2021r.

W dniu 17 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który następnie został skierowany do Sejmu i objęty drukiem Sejmu IX kadencji o numerze 1515. Projekt stanowi ostateczną wersję rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD113), którego pierwsza wersja (datowana na dzień 20 lipca 2020 r.