Webinar – Lawyers: Communication, Publicity and Advertising. The Experience in Azerbaijan and Europe

Webinar – Lawyers: Communication, Publicity and Advertising. The Experience in Azerbaijan and Europe

Komitet Deontologii AEA-EAL i Adwokatura Azerska zapraszają na otwarty webinar w języku angielskim „Lawyers: Communication, Publicity and Advertising. The Experience in Azerbaijan and Europe”, który odbędzie się na platformie Zoom 5 kwietnia 2024 roku 13:00.   Obowiązuje rejestracja, należy napisać wiadomość pod adres: office@aea-eal.eu  

Nabór na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Nabór na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje nowe postępowanie w sprawie wyłonienia trojga kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Władze polskie zostały zaproszone do przedłożenia Zgromadzeniu Parlamentu Rady Europy nowej listy kandydatów w terminie do dnia 12 sierpnia 2024r.

Opinia OBSiL na temat żeńskiej formy tytułu „radca prawny”

Opinia OBSiL na temat żeńskiej formy tytułu „radca prawny”

W odniesieniu do artykułu „Feminatywy i „neutratywy” – element sporu o (nie)końcówki”, który pojawił się 23 listopada 2023 r. na stronie internetowej Ordo Iuris, pragniemy przypomnieć obowiązującą opinię OBSiL KRRP. Mimo tego, że tytuł zawodowy „radca prawny” jest jedynym oficjalnym tytułem osób wykonujących zawód radcy prawnego, prawnie dopuszczalne jest posługiwanie się przez kobiety wykonujące ten zawód feminatywem „radczyni prawna” – wskazano w opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych za okres 1 lipca 2023 r. – 30 września 2023 r.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych za okres 1 lipca 2023 r. – 30 września 2023 r.

W ramach realizacji zadań dotyczących udzielania opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych Ośrodek przedstawił 10 opinii. Ponadto przeanalizowano kilkadziesiąt projektów aktów prawnych, kierowanych do Krajowej Rady Radców Prawnych na podstawie art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Monitorowano także na bieżąco stronę internetową Sejmu, Senatu oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Przedstawiciele samorządu radców prawnych na posiedzeniu sejmowej komisji

Przedstawiciele samorządu radców prawnych na posiedzeniu sejmowej komisji

W Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Przedmiotem obrad miało być rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3216). Środowisko profesjonalnych pełnomocników prawnych reprezentowane było przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika oraz Zastępcę Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP Tomasza Schefflera.

Przedstawiciel OBSiL na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mechanizmy zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy”

Przedstawiciel OBSiL na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mechanizmy zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy”

Geneza i podstawy prawne partycypacji społecznej w procesie stanowienia prawa, a także perspektywa uczestników procesu i prawodawcy w jej ramach były tematami przewodnimi Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w tym roku pt. „Mechanizmy zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy”, która odbyła się w dniach 18-19 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Naukowe  Pro Scientia Iuridica we współpracy z Centrum Badań nad Parlamentaryzmem.

Zbiór przepisów samorządu radców prawnych 2023

Zbiór przepisów samorządu radców prawnych 2023

Oddajemy w Państwa ręce elektroniczną wersję Zbioru przepisów samorządu radców prawnych (stan prawny na dzień 8 marca 2023 r.) wydaną przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP. W niniejszej publikacji zostały umieszczone najważniejsze akty prawa samorządowego, tj. Ustawa o radcach prawnych, Kodeks Etyki Radcy Prawnego oraz Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego, a także inne istotne regulacje dotyczące codziennego funkcjonowania samorządu radców prawnych i jej członków.

Zakończyło się spotkanie komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych i OBSiL

Zakończyło się spotkanie komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych i OBSiL

Efektywne zarządzania projektami, plany pracy komisji KRRP na najbliższe miesiące, rebranding KIRP, narzędzia oferowane przez KRRP a dedykowane Okręgowym Izbom Radców Prawnych oraz radcom prawnym i aplikantom – to tylko niektóre tematy poruszone podczas wspólnego spotkania komisji stałych KRRP oraz Ośrodka, Badań, Studiów i Legislacji, zorganizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych w dniach 3-4 marca w Poznaniu. Członkowie komisji oraz OBSiL uczestniczyli we wspólnych posiedzeniach oraz dyskutowali w swoich zespołach nad nowymi projektami. – Możemy się różnić, ale najważniejsze jest to, że pracujemy dla jednego samorządu i jego dobro jest naszym wspólnym celem. Nasza siła jest w jedności – podsumował spotkanie Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Spotkanie komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych i OBSiL w Poznaniu

Spotkanie komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych i OBSiL w Poznaniu

W piątek 3 marca rozpoczęło się w Poznaniu zorganizowane przez Krajową Radę Radców Prawnych dwudniowe posiedzenie stałych komisji KRRP oraz Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Członkowie komisji i OBSiL wezmą udział w warsztatach, zapoznają się ze szczegółami najważniejszych projektów wdrażanych przez KIRP, będą także oddzielnie pracować w swoich zespołach.