Ostatni dzień zapisów do III edycji Turnieju Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza aplikantów radcowskich do udziału w III edycji Turnieju Arbitrażowego. Rejestracja uczestników trwa do 4 października br. Zgłoszenia 2-osobowych drużyn złożonych z aplikantów z tej samej OIRP można dokonać poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.turniejarbitrazowy.kirp.pl.

Wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów, arbitraż jest definiowany jako jurysdykcyjny sposób rozstrzygania sporów ze względu na przypisane arbitrom uprawnienia do rozstrzygania spraw i wydawania wyroków. Kompetencje sędziowskie w sprawie powierza się wybranym przez strony arbitrom, będącym zazwyczaj specjalistami z dziedziny, która swymi ramami obejmuje sporną kwestię. Różni się od mediacji i negocjacji, ponieważ rozstrzygnięcia zapadają w drodze ostatecznych i wiążących orzeczeń arbitrów.

Turniej Arbitrażowy umożliwi aplikantom na praktyczne wykorzystanie wiedzy o postępowaniach arbitrażowych i będzie doskonałą okazją do kształtowania i sprawdzenia swoich umiejętności występowania przed sądem arbitrażowym. Celem turnieju jest wzrost świadomości prawnej o arbitrażu, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów, umożliwiającej ich rozstrzyganie bez udziału sądów powszechnych.

Turniej Arbitrażowy dla aplikantów radcowskich podzielony jest na cztery etapy. W pierwszej kolejności każdy uczestnik rozwiąże test, a w kolejnych etapach uczestnicy w 2-osobowych drużynach będą przygotowywać pisma – pozew i odpowiedź na pozew na podstawie kazusu konkursowego, a następnie uczestniczyć będą w rozprawach w formule zdalnej. W finale Turnieju Arbitrażowego wezmą udział dwie drużyny, których uczestnicy wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy oraz reprezentują strony w toku rozpraw. Zmagania drużyn oceniane są przez 3-osobowe składy jurorów – arbitrów i praktyków arbitrażu. Nagrodami dla zwycięzców finałowego etapu Turnieju będą dyplomy i nagrody pieniężne, w wysokości 6 000 zł na drużynę za zajęcie I miejsca i 4000 zł na drużynę za zajęcie II miejsca.

Rejestracja do turnieju potrwa do 4 października 2023 r. Warunkiem rejestracji jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie zapoznania się, akceptacja i zobowiązanie się każdego Uczestnika należącego do drużyny do przestrzegania Regulaminu oraz złożenie oświadczeń i wyrażenie zgód określonych jako obowiązkowe.

Przebieg konkursu został podzielony na 4 etapy:

Etap I – 10 października 2023 – test wyboru zawierający 50 pytań (online). Link do strony oraz dane do logowania zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Czas na rozwiązanie testu – 50 minut.

Etap II – 18 października 2023 r. do 6 listopada 2023 r. – wykonanie zadania konkursowego, które będzie polegało na przygotowaniu dwóch pism – pozwu i odpowiedzi na pozew na podstawie kazusu przedstawionego przez Organizatora. Treść zadania wraz z instrukcją jego wykonania, zostaną przekazane na Internetowe Konto Lidera.

Etap III – 7 listopada 2023 r. do 4 grudnia 2023 r. – rozprawa arbitrażowa (on-line) przed 3-osobowym składem sądu arbitrażowego. Etap zostanie przeprowadzony na platformie ZOOM, z podziałem na grupy. Szczegółowy harmonogram, w tym godziny rozpraw, zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Etap III składa się z trzech rund, z których każda trwa 10 minut. Ostatnia runda przeznaczona jest na mowy końcowe.

Etap IV – W terminie do dni od ogłoszenia wyników etapu III – rozprawa arbitrażowa (stacjonarnie) przed 3 osobowym składem sądu arbitrażowego. Szczegółowy harmonogram, w tym godzina rozprawy, zostaną przesłane na Internetowe Konto Lidera. Etap IV składa się z czterech rund, z których każda trwa 10 minut. Ostatnia runda przeznaczona jest na mowy końcowe.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

 

Zobacz także