Seminarium o prawie europejskim w Białymstoku

3 lipca w Nowym Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się międzynarodowe seminarium „Europejskie prawo rodzinne w praktyce polskich i innych europejskich prawników”, zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku oraz Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z Brukseli.  Uczestnikami konferencji byli radcowie prawni i adwokaci, praktycy, którzy na co dzień stykają się z problemami transgranicznymi prawa rodzinnego. Adwokat Monique Stengel z Paryża omówiła jurysdykcję i uznawanie orzeczeń w sprawach rodzinnych, regulowanych przez Rozporządzenie UE 2201/2003. Profesor Katarzyna Bagan – Kurluta z Uniwersytetu w Białymstoku przedstawiła problemy prawne dotyczące macierzyństwa w kontekście nowych metod wspomagania prokreacji. Radca prawny dr Anna Gadomska – Radel omówiła regulacje dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w sprawach transgranicznych, a adwokat belgijski Michał Drab zaprezentował szereg praktycznych przykładów stosowania regulacji UE w prawie rodzinnym. W ostatniej części seminarium uczestnicy kierowali do prelegentów liczne pytania dotyczących omawianej tematyki. Największe zainteresowanie wzbudziła tematyka macierzyństwa zastępczego oraz transgraniczne kazusy prawa rodzinnego. Uczestnicy wysoko ocenili zawartość merytoryczną oraz organizację całego wydarzenia. Szczególne podziękowania zostały skierowane do r. pr. Andrzeja Kalińskiego, Dziekana Rady OIRP w Białymstoku oraz r. pr. Jacka Klimowicza, Sekretarza Rady OIRP.

 

Zobacz także