Ważna uchwała Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Najwyższego

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło 26 kwietnia br.  uchwałę odnoszącą się do kwestii nieopublikowanego przez rząd wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Tekst uchwały

Zobacz także