Wideospotkanie Krajowej Rady Radców Prawnych

Rozpoczynająca się  kampania promocyjna zawodu radcy prawnego oraz przygotowania do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych były przedmiotem wideospotkania Krajowej Rady Radców Prawnych 27 czerwca br.

Zagadnienia promocji zawodu radcy prawnego oraz zaplanowane na lipiec br. działania reklamowe omówiła Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła. Wskazała, że rozpoczynająca się kampania promocyjna  jest efektem kilkumiesięcznej pracy, zaprezentowała spoty reklamowe oraz projekty  graficzne, które  będą wykorzystywane na nośnikach outdoorowych i w internecie. Spoty reklamowe zostały przygotowane w kilku wariantach: 30-  i 15-sekundowym, z dźwiękiem i  bez, ale za to z napisami, a także w wersji z transkrypcją dla niesłyszących. Wszystkie materiały wykorzystywane podczas kampanii zostaną udostępnione także Okręgowym Izbom Radców Prawnych.

Wiceprezes Gibuła przedstawiła mediaplan, który obejmuje emisję spotów reklamowych na kanałach telewizyjnych należących do grupy TVN i Polsat oraz na ekranach w pociągach dalekobieżnych Intercity, ogólnopolską kampanię outdoorową, w której wykorzystywane będą przede wszystkim billboardy i citylighty oraz kampanię w internecie.

Omawiając koszty związane z realizacją kampanii, wskazała, że agencja odpowiedzialna za przygotowanie formatów reklamowych i zakup mediów zaproponowała zwiększenie budżetu kampanii o ok. 15 proc., co przełoży się na zwiększenie zasięgów o ok. 50 proc. Oznacza to, że według szacunków agencji kampania promocyjna zawodu radcy prawnego dotrze do 13,65 mln odbiorców.

Wiceprezes Gibuła przedstawiła projekt zmiany uchwały KRRP nr 105/XI/2022 z 11 maja 2022 r. w sprawie zgody na zawarcie umowy dotyczącej strategii mediowej oraz realizację kampanii promocji zawodu radcy prawnego w zakresie zwiększenia budżetu na realizację kampanii. Uchwała zmieniająca została podjęta w trybie zdalnym 28 czerwca br.

Następnie głos zabrał Prezes  KRRP Włodzimierz Chróścik, który przedstawił stan przygotowań do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który odbędzie się w dniach 6-8 lipca. Poinformował, że delegatom na zjazd zostały już przekazane materiały oraz projekty uchwał zjazdowych. Prezes zwrócił się do członków KRRP z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i awizowanie rozwiązań wariantowych do przesłanych materiałów.

Odnosząc się do programu zjazdu, Prezes Chróścik przypominał, że pierwszego dnia spotkania odbędą się  uroczystości jubileuszowe w Teatrze Polskim, zaś obrady zaplanowano na drugi i trzeci dzień.

W wideospotkaniu oprócz członków KRRP uczestniczyli także przedstawiciele izb zajmujący się promocją.

Zobacz także