Wideospotkanie Prezydium KRRP i spotkanie z Dziekanami Rad OIRP

Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego, składka członkowska i zasady jej podziału, a także Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej to najważniejsze tematy, które zostały omówione podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się online 25 października.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia zagadnień związanych z toczącą się od dłuższego czasu dyskusją o potrzebie korekty wysokości składki członkowskiej. Skarbnik KRRP Joanna Kamieńska zreferowała stanowiska rad okręgowych izb radców prawnych w tej sprawie.

Następnie Prezes Włodzimierz Chróścik omówił stan prac nad nowelizacją Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego. Powiedział, że proponowane przez Krajową Radę Radców Prawnych zmiany zostały poddane konsultacjom publicznym, do udziału w których zaproszono radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz wszystkie inne osoby zainteresowane projektem Regulaminu. Prezes dodał, że do przedstawionego projektu wpłynęły liczne uwagi, które obecnie są szczegółowo analizowane przez OBSiL.

Podczas spotkania odbyła się także dyskusja dotycząca propozycji zmian w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej, w tym także wsparcia i wzbogacenia oferty szkoleniowej oraz optymalizacji kosztowej realizowanych w ramach organizacji aplikacji działań.

Po posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się również wideospotkanie z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych. Podczas spotkania Prezes Chróścik, oprócz omówienia spraw bieżących, przedstawił kwestie związane ze zmianami w Regulaminie wykonywania zawodu radcy prawnego, podniesieniem składki członkowskiej oraz prowadzeniem aplikacji radcowskiej.

Zobacz także