Wysłuchanie obywatelskie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

W dniu 26 stycznia 2016 r. odbyło się wysłuchanie obywatelskie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Wziął w nim udział m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, a także przedstawiciele samorządów zawodów prawniczych oraz organizacji społecznych. Na wysłuchaniu obywatelskim obecny był także przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, który zabierając głos przedstawił i uzasadnił opracowane przez OBSiL i przekazane parlamentarzystom w toku prac legislacyjnych propozycje poprawek zmierzających do zapewnienia należytej ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego w informacjach pozyskanych w toku czynności operacyjnych.

Zobacz także