Zapraszamy do udziału w spotkaniach w ramach konsultacji zmian zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu

Krajowa Izba Radców Prawnych prowadzi konsultacje nad planowanymi zmianami zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu.

W ramach konsultacji zapraszamy na cykl spotkań online z ekspertami pod nazwą „Zawód z zasadami”, które poprowadzi Prezes KRRP, r.pr. Włodzimierz Chróścik. Wydarzenia te będą uzupełnieniem prac grup roboczych i debat organizowanych przez organy samorządu radcowskiego.

Spotkania odbywać się będą w każdą środę, począwszy od 11 maja, w godzinach przedpołudniowych. Poniżej przedstawiamy harmonogram i tematykę wydarzeń:

11 maja | Radcy prawni na rynku usług prawnych – Pozyskiwanie klientów, marketing i budowanie przewagi konkurencyjnej

 • Promocja usług i kierowanie spersonalizowanych propozycji do klientów – jak to robić etycznie i wyróżnić się na rynku?
 • Zlecanie marketingu i dystrybucji usług prawniczych na zewnątrz
 • Komunikacja z otoczeniem – nowa rola zawodowa i czynnik sukcesu rynkowego

18 maja | Radcy prawni i ich wartości – Status radcy prawnego, niezależność, konflikt interesów i tajemnica zawodowa

 • Granice ingerencji klienta w wykonywanie czynności zawodowych
 • Ochrona tajemnicy zawodowej w erze Pegasusa
 • Jak godzić coraz bardziej sprzeczne interesy?
 • Godność zawodu. Samorząd radcowski i granice ingerencji dyscyplinarnej

25 maja | Radcy prawni a innowacyjność – Nowe formy wykonywania zawodu, wyzwania przy współpracy z partnerami, konkurowanie wynagrodzeniem

 • Spółki radcowskie – jak je uregulować? Przykłady i doświadczenia
 • Alternatywne struktury biznesowe. Działalność prawnicza nie-prawników lub z nie-prawnikami
 • Sieci zawodowe – nowa forma współpracy przy wykonywaniu zawodu
 • Dostawcy nowych technologii na rynku usług prawniczych – czy zastąpią radców prawnych?
 • Grupy kapitałowe – klient jedno- czy wielopodmiotowy?
 • Success fee jako element przewagi konkurencyjnej

1 czerwca | Radcy prawni i ich partnerzy – Relacje z klientami, sądami i organami administracji publicznej, stosunki koleżeńskie i zaangażowanie w działania samorządu

 • Utrzymywanie relacji z klientami – jak to robić etycznie i odnieść sukces rynkowy
 • Partnerzy czy zwierzchnicy? Sądy i organy administracji publicznej w relacjach z radcami prawnymi
 • Jak pogodzić stosunki koleżeński i konkurencyjne?
 • Pion dyscyplinarny – pomiędzy misją a profesjonalizacją

8 czerwca | Radcy prawni a samorząd radcowski – Aktywność samorządowa, proces wyborczy, nowe role samorządu zawodowego

 • Udział radców prawnych w działalności samorządu – nowe możliwości
 • Wpływ procesu wyborczego na zaangażowanie radców prawnych w sprawy samorządu
 • Nowe role samorządu zawodowego

Wydarzenia będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a w ich trakcie będzie możliwość zadawania pytań ekspertom.

Szczegóły dotyczące pierwszego spotkania, zaplanowanego na 11 maja – wraz z odnośnikami do transmisji – przedstawimy w oddzielnej komunikacji pod koniec bieżącego tygodnia.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w dyskusji nad zasadniczymi kwestiami dotyczącymi funkcjonowania naszego samorządu.

Zobacz także