Zapraszamy do udziału w webinarze „Radcy prawni i ich partnerzy. Relacje z klientami, sądami i organami administracji publicznej, stosunki koleżeńskie i zaangażowanie w działania samorządu” – środa, 1 czerwca 2022 roku, godz. 10.00 (online)

Radcy prawni jako osoby wykonujące zawód zaufania publicznego dobrze wiedzą, że nie funkcjonują w próżni. Mnogość partnerów – zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych – wymaga od radców prawnych przystosowania do wielu rodzajów relacji i poszanowania różnych zasad zachowania. Oprócz klientów, wśród głównych podmiotów, z którymi współpracują bądź konkurują radcowie prawni, należy wymieć sądy i organy administracji publicznej, innych radców prawnych, a także samorząd. Na to wszystko nakładają się wymogi związane z przestrzeganiem zasad etyki i wykonywania zawodu oraz związane z tym zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sprawne i zgodne z zasadami etyki odnajdywanie się w tych wszystkich zagadnieniach ma wymierny wpływ na sukces radcy prawnego na rynku.

O tym, jak utrzymywać dobre relacje z partnerami, w tym z innymi radcami prawnymi, z zaproszonymi ekspertami porozmawia Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Spotkanie będzie koncentrować się wokół takich zagadnień, jak:

  • Utrzymywanie relacji z klientem – jak to robić etycznie i odnieść sukces rynkowy?
  • Partnerzy czy zwierzchnicy? Sądy i urzędy w relacjach z radcami prawnymi
  • Radcowie prawni – jak pogodzić relacje koleżeńskie i konkurencyjne?
  • Pion dyscyplinarny – pomiędzy misją a profesjonalizacją

W rozmowie udział wezmą:
– r.pr. Gerard Dźwigała (OIRP w Warszawie)
– r.pr. Beata Cedro-Łosak (OIRP w Kielcach)
– r.pr. dr Monika Skowrońska (OIRP w Krakowie)
– r.pr. dr Paweł Łabieniec (OIRP w Łodzi)

Dyskusja przewidziana jest w formule online. Transmisja odbędzie się na platformie Zoom. Część spotkania przeznaczona będzie także na Państwa aktywność. Pytania do ekspertów będzie można kierować na platformie Zoom po wcześniejszej rejestracji na https://www.webankieta.pl/ankieta/759220/konferencja-z-cyklu-zawod-z-zasadami-radcy-prawni-i-ich-partnerzy-relacje-z-klientami.html

Liczymy na Państwa głos!

„Zawód z zasadami” to cykl spotkań w ramach konsultacji nad planowanymi zmianami zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu. Co środę (11 maja, 18 maja, 25 maja, 1 czerwca i 8 czerwca) w godzinach przedpołudniowych Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik i zaproszeni eksperci rozmawiają m.in. o podstawowych wartościach, na jakich opierać powinien się zawód radcy prawnego, etycznych wyzwaniach wykonywania zawodu w nowej rzeczywistości rynkowej, wykorzystaniu nowych technologii w pracy radcy prawnego czy jego udziale w samorządzie zawodowym. Wydarzenia te są uzupełnieniem prac grup roboczych i debat organizowanych przez organy samorządu radcowskiego. Poruszone podczas spotkań tematy staną się m.in. przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu zaplanowanego na 6–8 lipca br.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Zawód z zasadami”, pod nazwą „Radca prawny na rynku usług prawniczych. Pozyskiwanie klientów, marketing i budowanie przewagi konkurencyjnej” odbyło się 11 maja. Podsumowanie webinaru dostępne jest na stronie KIRP: https://kirp.pl/radca-prawny-na-rynku-uslug-prawniczych-pozyskiwanie-klientow-marketing-i-budowanie-przewagi-konkurencyjnej-podsumowanie-webinaru/.

Z kolei drugie wydarzenie, zatytułowane „Radcy prawni i ich wartości. Status zawodu radcy prawnego, niezależność, konflikt interesów i tajemnica zawodowa” miało miejsce 18 maja. Relacja z wydarzenia dostępna jest na: https://kirp.pl/radcy-prawni-i-ich-wartosci-status-zawodu-radcy-prawnego-niezaleznosc-konflikt-interesow-i-tajemnica-zawodowa-podsumowanie-webinaru/.

Trzecie spotkanie, pod nazwą „Radcy prawni a innowacyjność. Nowe formy wykonywania zawodu, wyzwania przy współpracy z partnerami, konkurowanie wynagrodzeniem” odbyło się 25 maja. Podsumowanie wydarzenia dostępne jest na: https://kirp.pl/radcy-prawni-a-innowacyjnosc-nowe-formy-wykonywania-zawodu-wyzwania-przy-wspolpracy-z-partnerami-konkurowanie-wynagrodzeniem-podsumowanie-webinaru/.

Do zobaczenia w najbliższą środę!

Zobacz także