Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność – konferencja

Rozpoczęła się konferencja Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Można w niej uczestniczyć online na kanale Krajowej Izby Radców Prawnych na YouTube.

– Nie ma bezpiecznej Polski bez silnych, niezależnych zawodów zaufania publicznego – powiedział na otwarcie wydarzenia Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

W dyskusji udział wezmą przedstawiciele radców prawnych, lekarzy, doradców podatkowych, inżynierów budownictwa, kuratorów sądowych, urbanistów, biegłych rewidentów, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy weterynarii, komorników i rzeczników patentowych.

Osią konferencji będą trzy panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, reprezentujących poszczególne zawody. Pierwszy panel dotyczyć będzie filarów samorządności zawodowej i konstytucyjnych podstaw wykonywania zawodów zaufania publicznego w Polsce. Paneliści zmierzą się również z zagadnieniem granic ingerencji władzy publicznej w funkcjonowanie samorządów zawodowych.

Drugi panel poświęcony będzie jednemu z najważniejszych atrybutów związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego – tajemnicy zawodowej. W ostatnich miesiącach OPSZZP kilkukrotnie wychodziło z apelem o uszanowanie tajemnicy zawodowej, m.in. biegłych rewidentów i lekarzy.

Ostatnia dyskusja będzie dotyczyła miejsca, które zajmują zawody zaufania publicznego w społeczeństwie obywatelskim. Rozmowa będzie m.in. o tym jak kształtować w odbiorze społecznym wizerunek i autorytet osób wykonujących zawód zaufania publicznego oraz samorządów.

Moderatorką dyskusji jest red. Karolina Lewicka. Ramowy program konferencji publikujemy poniżej:

Konferencja Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego: Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność

10.00-10.15      Otwarcie I Konferencji OPSZZP

10.15-11.45      Panel I: Filary samorządności zawodowej

Konstytucyjna forma zrzeszania się osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Granice ingerencji władzy publicznej w funkcjonowanie samorządów zawodowych.

– Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
– Dariusz Palmirski – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów
– Jolanta Przygońska – Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów
– Dorota Rzążewska – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

12.00-13.30      Panel II: Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa jako jedna z podstawowych wartości i fundamentalny obowiązek osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

– Iwona Biernat-Baran – Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych
– Anna Lipnicka – Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
– Joanna Chwaścikowska-Karwacka – Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
– Grzegorz Wrona – Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej

13.45-15.15      Panel III: Zawody zaufania publicznego w społeczeństwie obywatelskim

Kształtowanie w odbiorze społecznym wizerunku i autorytetu osób wykonujących zawód zaufania publicznego oraz samorządów.

– Marek Mastalerek – Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
– Przemysław Małecki – Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej
– Agnieszka Gajewska-Zabój – Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych
– Paweł Kurcman – Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

15.15                  Zakończenie konferencji

– Potrafimy działać razem, mimo że działamy w różnych dziedzinach. Musimy dostosować się do zmieniającego się świata. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, ale wszyscy lubimy to, co robimy. Działamy w samorządach zawodów zaufania publicznego, ponieważ chcemy dbać o wartości, które niesiemy dla dobra społeczeństwa – powiedział Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Fot.: Urszula Mróz

Zobacz także