Zdalne posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Dynamiczne i bardzo konkretne. Tak właśnie wyglądało posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się online 21 marca, na kilka dni przed stacjonarnymi obradami Krajowej Rady Radców Prawnych.

Po zaprezentowaniu szczegółowej informacji o sprawach bieżących, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik zaprosił członków Prezydium do referowania swoich punktów z porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego Bartosz Opaliński zaprezentował stan projektu „Tydzień akademicki – zostań Radcą Prawnym”. – Do akcji przystąpiło już większość Izb Okręgowych. W kwietniu planujemy spotkania ze studentami poszczególnych uczelni. Będziemy na nich przybliżać pracę i charakterystykę zawodu radcy prawnego i zachęcać uczniów do wyboru naszej aplikacji – mówił Bartosz Opaliński. Prezes Włodzimierz Chróścik, nawiązując do raportu Ministerstwa Sprawiedliwości ws. wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą, poprosił członków Prezydium o nieustanną współpracę z uczelniami znajdującymi się na terenie poszczególnych Izb Okręgowych.

Następnie zajęto się kwestią druku zbioru przepisów samorządowych oraz omówieniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na zorganizowanie VII Forum Młodych Radców Prawnych – wydarzenia mającego na celu wspieranie radców prawnych na początku ich kariery zawodowej, ale też służącego wysłuchaniu ich głosu i potrzeb.

Kolejno, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udostępnienia zajęć z Legal English dla aplikantów radcowskich, głos zabrał Przewodniczący Komisji Aplikacji Bartosz Szolc-Nartowski. – Materiał złożony jest z 10 zajęć z prawniczego języka angielskiego prowadzonych przez doktora Stephena Terretta, dyrektora i starszego wykładowcę w British Law Centre. Lekcje są merytoryczne i niezwykle ciekawe – mówił Bartosz Szolc-Nartowski.

Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur omówił projekt uchwały wyrażającej zgodę na wydatkowanie środków na organizację zajęć przedegzaminacyjnych dla aplikantów radcowskich w 2023 roku. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować przyszłych radców prawnych do pełnienia zawodu.

Pozostając w temacie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój zaprezentowała założenia szkoleń dla profesjonalistów z obszaru wymiaru sprawiedliwości w ramach porozumienia z KSSiP i współpracy z UNICEFEM. – Zajęcia odbywają się zarówno zdalnie jak i stacjonarnie. Dla radców prawnych przewidziano 400 miejsc – powiedziała Sekretarz Agnieszka Gajewska-Zabój dodając, że zainteresowanie tematem jest ogromne.

Na koniec posiedzenia Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych przekazała na ręce Prezydium podziękowania dla Okręgowych Izb za zaangażowanie przy pracy nad kolejną edycją „Akademii Wiedzy o Prawie”. Do konkursu zapisało się 950 chętnych – o 100 więcej niż w zeszłym roku. Pierwszy etap „Akademii Wiedzy o Prawe” rozpoczyna się już 24 marca.

Zobacz także