Zmiana w prawie własności przemysłowej – nowe uprawnienia radców prawnych

Dnia 16 października br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, która rozszerza uprawnienia radców prawnych o występowanie w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Do tej pory uprawnienia radców prawnych ograniczały się do występowania w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. W toku procesu legislacyjnego Ośrodek przedstawił

Nabór do międzynarodowego programu edukacyjnego – dwudniowe seminaria Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu

Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na seminarium w terminie 12-13 lutego 2020 r. – 3 miejsca dla radczyń lub radców prawnych (zgłoszenia do poniedziałku 18 listopada 2020 r. godz. 24.00) Rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały wybrane do udziału w seminarium realizowanym w terminie 12-13 lutego 2020 r. zostaną wzięte pod uwagę podczas naboru na kolejne seminarium 1-2.04.2020 r. – pełen

Bieszczadzkie marzenie

Teraz już rozumiem ludzi, którzy na hasło Bieszczady uśmiechają się sentymentalnie i z rozmarzeniem… tych, którzy wracają tu przy każdej okazji… Bieszczady są wyjątkowe pod wieloma względami, zachwycają połoninami, przyciągają skąpanymi w gęstych lasach tajemnicami i wreszcie kołyszą do snu szumem drzew i odgłosami dzikich zwierząt. W dniach od 2 do 6 października 2019 r. odbył się kolejny XVI Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych zorganizowany przez Komisję Integracji Krajowej

Seminarium o dostępie do rynku wewnętrznego UE w Bernie

Informujemy, że Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL organizuje seminarium o dostępie do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w tym fragmentaryzacji rynku oraz standardów wspólnych i jednostronnych. Wydarzenie odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Bernie (Szwajcaria). Szczegóły dotyczące seminarium w tym program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej AEA-EAL: http://aea-eal.eu/?p=2375&lang=en_GB Udział w wydarzeniu jest odpłaty. Zapraszamy!

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Dnia 14 października br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Zmiany wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2021 r. W toku procesu legislacyjnego Ośrodek przedstawił opinię do proponowanych zmian, z którą można zapoznać się na stronie Ośrodka: http://obsil.pl/wp-content/uploads/2019/02/Opinia-z-14.02.2019-r.-PZP.pdf.

45. posiedzenie Prezydium KRRP

W dniu 10 października br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się 45. posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz. Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach: osobowych, dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych, ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał w sprawach (Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów; Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji; zasad wynagradzania osób

Międzynarodowa wymiana prawników LAWYEREX – rekrutacja do pierwszej tury programu

Formularz zgłoszeniowy: https://lawyerex.webankieta.pl/ Mamy przyjemność poinformować, że Krajowa Izba Radców Prawnych uczestniczyć będzie w drugiej edycji programu międzynarodowej wymiany prawników o nazwie LAWYEREX, która realizowana będzie w ciągu najbliższych dwóch lat tj. do lipca 2021 roku. Program został oficjalnie zainaugurowany 16.09.2019 w siedzibie cypryjskiej Izby Adwokackiej w Nikozji, gdzie spotkali się koordynatorzy programu wszystkich państw uczestniczących w wymianie. Oprócz Cypru i Polski (Krajowa Izba Radców Prawnych),

Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych 20-21 września 2019 r.

W dniach 20-21 września 2019 r. w Warszawie odbyło się XV posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Obrady pierwszego dnia dotyczyły głównie dyskusji i podjęcia decyzji dot. zawarcia umowy generalnej dotyczącej zasad i warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r. Podjęto również uchwałę w sprawie standardów zajęć e-learningowych dla aplikantów radcowskich w której,  określono m.in. zajęcia z wykorzystaniem metod

43. posiedzenie Prezydium KRRP

W dniach 4-5 września br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się 43. posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz. Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach: osobowych, dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych, uzupełnienia składu komisji ds. aplikacji radcowskiej, trudnej sytuacji prawników na Filipinach. Prezydium KRRP rozpatrzyło wnioski w sprawie dofinansowań Krajowej Rady Radców Prawnych i objęło honorowym

Ogólnopolskie spotkanie integracyjne Radców Prawnych – Seniorów w Zielonej Górze – wycieczka po Ziemi Lubuskiej

W okresie od  4 września br. do 8 września 2019 r. – dwudziestu czterech  Radców Prawnych Seniorów –  z terenu całej Polski wzięło udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Integracyjnych w Zielonej Górze. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele   różnych Okręgowych Izb Radców Prawnych, w tym z Izby Olsztyńskiej, Warszawskiej, Toruńskiej, Kieleckiej, Koszalińskiej, Poznańskiej, Łódzkiej i z Zielonej Góry. Zwiedzaliśmy historyczny Żagań, a w nim  poaugustiański zespół klasztorny wraz z barokową biblioteką.