Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 4-7 maja 2020 r.

Prace organów i agend KRRP nie słabną mimo zaistniałej sytuacji epidemicznej i konieczności stosowania środków komunikacji na odległość, które stają się narzędziem naszej codziennej pracy, i będą nam towarzyszyć w najbliższym czasie, gdyż tradycyjna formuła spotkań zagraża jeszcze bezpieczeństwu zdrowotnemu biorących w niej udział uczestników.

Z narzędzi on-line chętnie korzystają też członkowie naszego samorządu, o czym świadczy zainteresowanie szkoleniami e-learningowymi, proponowanymi przez nas webinariami oraz informacjami i opracowaniami publikowanymi na stronie internetowej i profilach społecznościowych KRRP. Staramy się dostosować do zapotrzebowania ze strony naszych Koleżanek i Kolegów w zakresie spotkań on-line i zamieszczanych materiałów.

W tym mijającym tygodniu ważne było podsumowanie w zakresie uczestnictwa w zajęciach e-learningowych. Podobne zestawienie przekazywaliśmy miesiąc temu. Ponadto Komisja Zagraniczna, rozpoznając sytuację w zakresie funkcjonowania sądów on-line w innych krajach europejskich, przygotowała opracowanie, które przesyłamy w załączeniu.

O kolejnych wydarzeniach i podejmowanych przez nas inicjatywach, będziemy informować na bieżąco.

Z poważaniem

Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Informacje

dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym

oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego

4-7 maja 2020 r.

Prace Prezydium i agend KRRP

W minionym tygodniu spotkania w trybie on-line przeprowadzili: członkowie Prezydium KRRP oraz Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji.

Działania legislacyjne

Propozycje rozwiązań legislacyjnych w zakresie funkcjonowania samorządu radców prawnych

W dniu 4 maja br. Wiceprezes KRRP Leszek Korczak zwrócił się do Marszałka Senatu RP pismem w sprawie:

 • wprowadzenia do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przepisu, na mocy którego uchwały samorządu o charakterze decyzji administracyjnej nie musiałyby być podpisywane przez wszystkich biorących udział w głosowaniu. Zaproponowano wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą uchwały te podpisuje, w imieniu organu, przewodniczący tego organu albo osoba zastępująca przewodniczącego na danym posiedzeniu;

 • konieczności zawieszenia biegu terminów rozpoczętych w procesach wyborczych w samorządzie radców prawnych;

 • możliwości wprowadzenia do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych regulacji, która w sposób wyraźny umożliwiłaby prowadzenie postępowań dyscyplinarnych środkami komunikacji na odległość.

Propozycje rozwiązań przywracających normalny tryb funkcjonowania sądów

W dniu 4 maja br. Wiceprezes KRRP Leszek Korczak skierował pismo do Marszałka Senatu RP w sprawie propozycji dalszych rozwiązań przywracających normalny tryb funkcjonowania sądów, w tym wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych, które umożliwiają możliwość komunikacji stron i pełnomocników z sądem przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Treść pisma znajdą Państwo pod linkiem https://kirp.pl/wp-content/uploads/2020/05/inicjatywa-obsil-04.05.2020-senat-dore%CC%A8czenia-elektroniczne.pdf

O powyższym informowaliśmy Państwa na stronie internetowej KIRP https://kirp.pl/poprawki-legislacyjne-przygotowane-przez-obsil-do-tarczy-antykryzysowej-3-0/

Doskonalenie Zawodowe

E-learning na platformie szkoleniowej KIRP

Szkolenia e-learningowe cieszą się zainteresowaniem wśród radców prawnych. Obecnie pracujemy nad wzbogaceniem oferty KIRP.

W najbliższych dniach zostaną udostępnione szkolenia:

 • Postępowanie podatkowe w dobie pandemii  COVID-19 (dr Marek Maliński)

 • Przepisy ogólne o rozwiązywaniu umowy o pracę (sędzia Andrzej Kurzych)

 • Prawo do zasiłku chorobowego (sędzia Andrzej Kurzych)

 • Nowe obowiązki zawodowych pełnomocników w postępowaniu cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. (dr hab. prof. UW Piotr Rylski)

 • Zmiany w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych (dr hab. prof. UW Piotr Rylski)

 • Schematy podatkowe (dr Michał Wilk)

W trakcie realizacji są już dwa kolejne szkolenia e-learningowe:

 • Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (r.pr. Przemysław Rosiak)

 • Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (r.pr. Agata Bzdyń)

Planujemy zrealizować kolejnych kilkanaście szkoleń w tym m.in.

 • Ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową jako atrakcyjny instrument „antykryzysowy” (dr Michał Wilk)

 • Ceny transferowe – jak odnaleźć się w nowych regulacjach prawnych (dr Michał Wilk)

 • Podatkowe aspekty obrotu nieruchomościami (dr Mateusz Latkowski)

 • Restrukturyzacja działalności gospodarczej (fuzje, podziały, przekształcenia, aporty) – konsekwencje podatkowe (dr Mateusz Latkowski)

 • Uprawnienia pracownika w przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (z uwzględnieniem zagadnień proceduralnych) (sędzia Andrzej Kurzych)

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (sędzia Andrzej Kurzych)

 • Ugody sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (sędzia Andrzej Kurzych)

 • Nowe regulacje dotyczące świadectw pracy i dokumentacji pracowniczej (sędzia Andrzej Kurzych)

Eksperckie webinaria konsultacyjne

W dniu 5 maja br. odbyło się webinarium „Okiełznać home office”, który prowadził dr Marcin Capiga, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA), doktor nauk humanistycznych, certyfikowany Coach EMCC (European Mentoring & Coaching Council), Konsultant Belbin Team Roles®, certyfikowany trener biznesu.

Webinarium zgromadziło blisko 100 osób.

W dniu 7 maja br. odbyło się webinarium konsultacyjne pt. „Nowe wyzwania psychologiczne w pracy nad sobą i współpracy z klientem radcy prawnego w epoce COVID-19”, które poprowadził prof. Leszek Mellibruda, psycholog społeczny i biznesu, autor 80 publikacji naukowych i ponad 250 publikacji popularnonaukowych.

Na webinarium zarejestrowało się 100 osób, co stanowi maksymalną liczbę uczestników.

Poniżej wyniki ankiety ewaluacyjnej.

Inne

Sądy w trybie on-line w Europie

W wyniku pandemii SARS-CoV-19 wiele krajów europejskich wdrożyło rozwiązania umożliwiające pracę sądów w formie zdalnej, w tym wideokonferencji. Komisja Zagraniczna KRRP dokonała przeglądu stosowanych rozwiązań, które ujęto w opracowaniu pt. „Sądy w trybie online – zdalna praca sądów w wybranych państwach europejskich w czasach pandemii Sars-CoV-19”.

Materiał ten został opublikowany 5 maja br. na stronie KIRP https://kirp.pl/opracowanie-komisji-zagranicznej-krrp-pt-sady-w-trybie-online-zdalna-praca-sadow-w-wybranych-panstwach-europejskich-w-czasach-pandemii-sars-cov-19/

Znajdą go Państwo również w załączeniu.

Działania medialne w okresie 4-7 maja 2020 r.

Samorząd radcowski w mediach tradycyjnych…

 • Radcowie występują do Senatu z poprawką dotyczącą e-doręczeń, 4.05.2020, prawo.pl

 • Pora na mediacje frankowe, 5.05.2020, „Rzeczpospolita”

 • Nieodpłatna pomoc prawna możliwa także na odległość, 5.05.2020, prawo.pl

 • Nie tylko e-doręczenia – radcy postulują zmiany w tarczy antykryzysowej, 6.05.2020, prawo.pl

 • Koronawirus: pandemia uderza w prawniczy rynek, 7.05.2020, „Rzeczpospolita”

i społecznościowych

Informacje w mediach społecznościowych dotarły do 27 005 odbiorców

Zobacz także