Jesienny numer „Radcy Prawnego”

Zapraszamy do lektury jesiennego wydania „Radcy Prawnego”. Głównym tematem tego numeru jest reforma pionu dyscyplinarnego. Konieczność wprowadzenia w tym obszarze zmian, które będą  polegały na standaryzacji, uporządkowaniu, ujednoliceniu, a tym samym na profesjonalizacji, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik zapowiadał już na początku XI kadencji. Celem reformy jest usprawnienie działania pionu dyscyplinarnego, przyśpieszenie postępowań i ograniczenie do minimum liczby spraw, które mogą się przedawnić, co leży w interesie nie tylko pokrzywdzonych, ale i całego samorządu.

Duże zmiany czekają już wkrótce także aplikację radcowską, o czym na łamach „Radcy” opowiada Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur, odpowiadający z ramienia Prezydium za ten obszar.

W jesiennym numerze kontynuujemy ważki temat dotyczący chaosu wywołanego  wprowadzeniem przepisów nakładających na sądy obowiązek dokonywania doręczeń profesjonalnym pełnomocnikom poprzez zamieszczanie pism sądowych w Portalu Sądów Powszechnych. Zgłaszane przez radców problemy związane z funkcjonowaniem portalu potwierdzają, że nowy system wymaga istotnego dopracowania. Istotne dla pełnomocników nowe funkcjonalności i udogodnienia mają być wprowadzone jeszcze jesienią.

Kolejnym poruszonym tematem jest wchodzący w skład pakietu zmian nazwanego „Polskim Ładem” projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który znacząco zmniejszy opłacalność prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt  ustanawia  nieodliczalność składki na ubezpieczenie zdrowotne. A ta ma wynosić 9 proc. od dochodu.  Dla osób, które wybrały podatek liniowy jako formę opodatkowania, zmiana oznaczałaby wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z 19 proc. do 28 proc. KRRP zwróciła uwagę na ten fakt, stając się sygnatariuszem apelu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego do premiera Mateusza Morawieckiego o odstąpienie od tego pomysłu. Prace legislacyjne nad projektem jeszcze trwają, co daje szansę na uzyskanie korzystnych rozwiązań.

W tym numerze „Radcy” piszemy ponadto o sądowych, coraz częściej wygrywanych, bitwach frankowiczów, nowych wyzwaniach, jakie stawia nam w pracy i w życiu codziennym technologia i świecie, którego już nie ma, zapisanym na starych zdjęciach i pocztówkach.

Warto też przeczytać, na co narzekali sędziowie w XIX wieku. Jak się okazuje, praca prawnika nie jest łatwa niezależnie od czasów…

W dodatku dla aplikantów opisujemy m.in. uroczystości ślubowania nowych radców prawnych w okręgowych izbach.

Najnowszy numer do pobrania w formie pdf znajduje się pod linkiem:

https://kirp.pl/wp-content/uploads/2021/09/www_radca_prawny_197_z_dodatkiem.pdf

Zobacz także