Międzynarodowa wymiana prawników LAWYEREX – rekrutacja do drugiej tury programu

Formularz zgłoszeniowy: https://lawyerex.webankieta.pl/

Mamy przyjemność poinformować, że Krajowa Izba Radców Prawnych uczestniczy w drugiej edycji programu międzynarodowej wymiany prawników o nazwie LAWYEREX, która realizowana będzie w ciągu najbliższych dwóch lat tj. do lipca 2021 roku. Program został oficjalnie zainaugurowany 16.09.2019 w siedzibie cypryjskiej Izby Adwokackiej w Nikozji, gdzie spotkali się koordynatorzy programu wszystkich państw uczestniczących w wymianie. Oprócz Cypru i Polski (Krajowa Izba Radców Prawnych), w programie biorą udział także samorządy z Hiszpanii, Rumunii, Grecji, Czech, Słowacji i Włoch, a także Izba Adwokacka w Paryżu oraz Izba Adwokacka w Barcelonie. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Tym samym zapraszamy radczynie i radców prawnych do przesyłania zgłoszeń do udziału w wymianie programu LAWYEREX, która ma formę dwutygodniowego stażu realizowanego w jednym z krajów partnerskich programu.

W kwalifikacji na wyjazd w drugiej turze programu (marzec – czerwiec 2020 r.) zostaną wzięte pod uwagę aplikacje przesłane do niedzieli 12 stycznia 2020 r. do godz. 24.00. Jako że rekrutacja ma charakter ciągły, aplikacje osób, które przesłały zgłoszenia do pierwszej tury programu LAWYEREX (grudzień 2019 r. – luty 2020 r.) zostaną automatycznie wzięte pod uwagę – prosimy o nie ponawianie zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są jedynie poprzez następujący formularz zgłoszeniowy: https://lawyerex.webankieta.pl/

Najważniejsze informacje:

  • Program międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX przeznaczony jest dla aktywnych zawodowo radców prawnych mających nie więcej niż 7 lat doświadczenia zawodowego (czas ten liczony jest od dnia złożenia ślubowania radcowskiego).
  • Program polega na udziale w wymianie w formie dwutygodniowego stażu za granicą w kraju partnerskim programu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi w załączonym pliku.
  • Udział w programie jest odpłatny, uczestnicy otrzymują jednak zwrot kosztów podróży za granicę oraz kwotę w wysokości 100 euro dziennie (maksymalnie 1400 euro podczas całej wymiany) mającą na celu pokrycie kosztów utrzymania w miejscu stażu za granicą.
  • Rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały zakwalifikowane do wyjazdu w danej turze będą brane pod uwagę podczas kolejnych etapów programu. Jednorazowe przesłanie zgłoszenia jest tym samym wystarczające. W sumie zrealizowane zostaną 4 tury programu w następujących terminach: 1. grudzień 2019 r. – luty 2020 r.; 2. marzec 2020 r. – czerwiec 2020 r.; 3. wrzesień 2020 r.  – grudzień 2020 r.; 4. styczeń 2021 r. – kwiecień 2021 r.
  • Z ramienia Krajowej Izby Radców Prawnych w wymianie za granicą w ramach programu LAWYEREX na przestrzeni weźmie w sumie 10 uczestniczek lub uczestników.
  • Ze względu na przewidywaną znaczną liczbę zgłoszeń, uczestnicy wymiany zostaną wyłonieni w drodze losowania przeprowadzonego w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych.
  • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z relacjami uczestniczek i uczestników pierwszej edycji międzynarodowej wymiany prawników realizowanej w latach 2017-2019, które dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych:

Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia w wymianie poprzez organizację stażu dla prawnika z zagranicy w kancelarii w Polsce. Szczegółowe informacje uzyskać można pod adresem e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl

Zapraszamy!

Załączniki do pobrania

Zobacz także