Przewodnik e-Curia nt. wymiany pism procesowych drogą elektroniczną

Zapraszamy do zapoznania się z „Przewodnikiem użytkownika e-Curia” Trybunału Sprawiedliwości UE – dokumentem przeznaczonym dla użytkowników aplikacji e-Curia pragnących dokonywać wymiany pism procesowych drogą elektroniczną z sekretariatami sądów wchodzących w skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji e-Curia można znaleźć w języku polskim także na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości pod następującym linkiem: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/pl/

Załączniki do pobrania

Zobacz także