Rządy prawa w Polsce w Raporcie Komisji Europejskiej opublikowanym 20 lipca 2021 r.

Komisja Europejska stale monitoruje przestrzeganie rządów prawa w krajach członkowskich. Wyrazem tego jest corocznie publikowany Raport o Praworządności, w którym opisane są istotne zmiany i tendencje w czterech kluczowych obszarach praworządności do których należą: wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo antykorupcyjne, pluralizm mediów i inne kwestie instytucjonalne związane z systemem kontroli. Tegoroczny Raport KE został opublikowany 20 lipca 2021 i jak zawsze składa się z 27 rozdziałów poświęconych wszystkim państwom członkowskim.

Poniżej rozdział dotyczący Polski. Zachęcamy Państwa do lektury tego dokumentu, który jest syntezą sytuacji w zakresie praworządności w Polsce oraz przedstawia ocenę Komisji Europejskiej co do zmian.

  Raport Komisji Europejskiej 20.07.2021

Zobacz także