Seminarium TRALIM 05.03.2020 r. w Warszawie

W czwartek 5 marca br. odbyło się w Warszawie drugie seminarium TRALIM nt. prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach programu TRALIM2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego programu oprócz seminariów TRALIM w ciągu ostatniego roku zorganizowano w Warszawie także seminarium TRAUMA nt. prawa europejskiego dotyczącego problematyki dzieci-migrantów pozbawionych opieki. Organizatorem seminarium 5 marca w Warszawie była Krajowa Izba Radców Prawnych, a spotkanie miało miejsce w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, która udostępniła salę wykładową.

Seminarium TRALIM zgromadziło prawie 30 uczestników – radczyń i radców prawnych. Wszystkich powitała r.pr. Magdalena Witkowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP. Goszczono znamienitych prelegentów, którzy swoje wystąpienia wygłosili w dwóch panelach.

Sesja przedpołudniowa dotyczyła kontekstu europejskiego problematyki migracji oraz azylu i w całości prowadzona była w języku angielskim – sesję tę moderowała Christine Goyer, dyrektor Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców UNHCR w Polsce. Jako pierwsza głos zabrała Maja Petrovski, przedstawicielka FRONTEX, która omówiła problematykę praw podstawowych w działaniach FRONTEX oraz mechanizmy skargowe. Następnie swoją prezentację przedstawiła Maria Pamuła – ekspertka z Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców UNHCR w Polsce koncentrując uwagę uczestników na przeglądzie praw podstawowych osób ubiegających się o azyl w Europie. Na koniec pierwszej sesji swoje wystąpienia wygłosiły prelegentki z zagranicy omawiając krajowe ramy prawne oraz orzecznictwo dotyczące spraw z zakresu azylu i imigracji w Irlandii oraz Hiszpanii – Catherine Cosgrave z Irlandii (prawniczka w Irlandzkiej Radzie Migracyjnej, specjalistka z zakresu prawa migracji i praw człowieka) oraz Pilar Garcia Gonzalez z Hiszpanii (adwokatka Izby w Maladze, ekspertka z zakresu prawa migracji i azylu).

Druga sesja seminarium dotyczyła kontekstu krajowego (polskiego) problematyki migracji, jej moderatorką była r.pr. Magdalena Witkowska. Pierwsze wystąpienie wygłosił r.pr. Jacek Białas z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który obszernie podzielił się z uczestnikami swoją ekspercką wiedzą z zakresu postępowań o udzielenie ochrony międzynarodowej przed organami polskimi. Następnie głos zabrały przedstawicielki Stowarzyszenia Interwencji Prawnej – r.pr. Magdalena Sadowska i adw. Małgorzata Jaźwińska przekazując uczestnikom spotkania swoje ciekawe i ważne doświadczenia płynące z pracy Stowarzyszenia.

Seminarium TRALIM należy podsumować jako bardzo udane – prelekcje były niezmiernie ciekawe, a uczestniczki i uczestnicy bardzo zainteresowani tematem. Podejmowana problematyka skłaniała do wymiany doświadczeń i dyskusji – szczególnie podczas sesji pytań i odpowiedzi kończących każdy panel. Materiały z seminarium w Warszawie oraz wszystkich innych seminariów realizowanych w ramach programu TRALIM2 publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej głównego koordynatora programu TRALIM2 tj. Europejskiej Fundacji Prawników ELF pod linkiem: https://elf-fae.eu/immigration-asylum-minors/

Zapraszamy do udziału w podobnych wydarzeniach realizowanych w przyszłości, a tym samym regularnego obserwowania informacji publikowanych w zakładce „Programy międzynarodowe” na stronie KIRP: https://kirp.pl/category/programy-miedzynarodowe/

Z kolei z relacjami z poprzednich seminariów realizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych w ramach programu TRALIM2 można zapoznać się pod linkami wskazanymi niżej:

  1. Relacja z seminarium TRALIM 24.05.2019 r. w Warszawie: https://kirp.pl/relacja-z-seminarium-tralim-na-temat-prawa-europejskiego-dotyczacego-imigracji-i-azylu/

  1. Relacja z seminarium TRAUMA 27.09.2019 r. w Warszawie: https://kirp.pl/relacja-z-seminarium-trauma/

Program TRALIM2 jest dofinansowany ze środków programu „Sprawiedliwość”

Unii Europejskiej

Zobacz także