Zapraszamy do udziału w webinarze „Radcy prawni a samorząd radcowski. Aktywność samorządowa, proces wyborczy, nowe role samorządu zawodowego” – środa, 8 czerwca, godz. 10.00 (online)

Po dyskusjach o konkurowaniu radców prawnych na rynku, wartościach, jakie powinny przyświecać radcom prawnym, formach wykonywania zawodu oraz współpracy z partnerami, przyszedł czas na ostatnie spotkanie z cyklu „Zawód z zasadami” i rozmowę o relacjach radców prawnych z samorządem radcowskim. 

Niezależny samorząd zawodowy radców prawnych to jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawa. Samorząd wspiera swoich członków, zapewnia profesjonalny nabór i kształcenie aplikantów i radców prawnych oraz współdziała z organami państwa na rzecz ochrony praw i wolności człowieka. Aktywny udział radców prawnych w działalności samorządu jest zatem kluczowy z perspektywy zachowania samej istoty wykonywanego zawodu i ochrony wartości, jakie powinny przyświecać radcom prawnym. Jest to tym bardziej istotne w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, której samorząd zawodowy nie powinien tracić z pola widzenia.

O relacjach radców prawnych z ich samorządem z zaproszonymi ekspertami porozmawia Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Spotkanie będzie koncentrować się wokół takich zagadnień, jak:

  • Udział radców prawnych w działalności samorządu – nowe możliwości
  • Wpływ procesu wyborczego na zaangażowanie radców prawnych w sprawy samorządu
  • Nowe role samorządu zawodowego
W webinarze wezmą udział zaproszeni eksperci:
  • r.pr. Jowita Pilarska-Korczak (OIRP w Zielonej Górze)
  • r.pr. Magdalena Bednarczyk (OIRP w Wałbrzychu)
  • r.pr. Michał Rościszewski (OIRP w Bydgoszczy)
  • r.pr. dr Marcin Sala-Szczypiński (OIRP w Krakowie)
  • r.pr. dr hab. Tomasz Scheffler (OIRP we Wrocławiu)

Dyskusja przewidziana jest w formule online. Transmisja odbędzie się na platformie Zoom. Część spotkania przeznaczona będzie także na Państwa aktywność. Pytania do ekspertów będzie można kierować na platformie Zoom po wcześniejszej rejestracji na https://www.webankieta.pl/ankieta/763248/konferencja-z-cyklu-zawod-z-zasadami-samorzad-radcowski.html

Liczymy na Państwa głos!

„Zawód z zasadami” to cykl spotkań w ramach konsultacji nad planowanymi zmianami zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu.

Co środę (11 maja, 18 maja, 25 maja, 1 czerwca i 8 czerwca) w godzinach przedpołudniowych Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik i zaproszeni eksperci rozmawiają m.in. o podstawowych wartościach, na jakich opierać powinien się zawód radcy prawnego, etycznych wyzwaniach wykonywania zawodu w nowej rzeczywistości rynkowej, wykorzystaniu nowych technologii w pracy radcy prawnego czy jego udziale w samorządzie zawodowym. Wydarzenia te są uzupełnieniem prac grup roboczych i debat organizowanych przez organy samorządu radcowskiego. Poruszone podczas spotkań tematy staną się m.in. przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu zaplanowanego na 6–8 lipca br.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Zawód z zasadami”, pod nazwą „Radca prawny na rynku usług prawniczych. Pozyskiwanie klientów, marketing i budowanie przewagi konkurencyjnej”, odbyło się 11 maja. Podsumowanie webinaru dostępne jest na stronie KIRP: https://kirp.pl/radca-prawny-na-rynku-uslug-prawniczych-pozyskiwanie-klientow-marketing-i-budowanie-przewagi-konkurencyjnej-podsumowanie-webinaru/.

Z kolei drugie wydarzenie, zatytułowane „Radcy prawni i ich wartości. Status zawodu radcy prawnego, niezależność, konflikt interesów i tajemnica zawodowa”, miało miejsce 18 maja. Relacja z wydarzenia dostępna jest na: https://kirp.pl/radcy-prawni-i-ich-wartosci-status-zawodu-radcy-prawnego-niezaleznosc-konflikt-interesow-i-tajemnica-zawodowa-podsumowanie-webinaru/.

Trzecie spotkanie, pod nazwą „Radcy prawni a innowacyjność. Nowe formy wykonywania zawodu, wyzwania przy współpracy z partnerami, konkurowanie wynagrodzeniem”, odbyło się 25 maja. Podsumowanie wydarzenia dostępne jest na: https://kirp.pl/radcy-prawni-a-innowacyjnosc-nowe-formy-wykonywania-zawodu-wyzwania-przy-wspolpracy-z-partnerami-konkurowanie-wynagrodzeniem-podsumowanie-webinaru/.

Czwarty webinar z ekspertami, zatytułowany „Radcy prawni i ich partnerzy. Relacje z klientami, sądami i organami administracji publicznej, stosunki koleżeńskie i zaangażowanie w działania samorządu”, miał miejsce 1 czerwca. Relacja z tego wydarzenia jest dostępna na: https://kirp.pl/radcy-prawni-i-ich-partnerzy-relacje-z-klientami-sadami-i-organami-administracji-publicznej-stosunki-kolezenskie-i-zaangazowanie-w-dzialania-samorzadu-podsumowanie-webin/.

Do zobaczenia w najbliższą środę!

Zobacz także