Zajęcia specjalizacyjne „Sztuczna inteligencja a prawa człowieka. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję”

Zajęcia specjalizacyjne „Sztuczna inteligencja a prawa człowieka. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję”

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza aplikantów radcowskich na szkolenie specjalizacyjne „Sztuczna inteligencja a prawa człowieka. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję”, które odbędzie się 11 stycznia, w godz. 17.00-19.00

Zakończyła się I edycja Ogólnopolskiego Konkursu kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy

Zakończyła się I edycja Ogólnopolskiego Konkursu kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy

Poznaliśmy nazwiska laureatów I edycji Ogólnopolskiego Konkursu kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”, którego celem jest promowanie wysokiej jakości monografii, prac magisterskich, artykułów naukowych i glos, które dotyczą działalności samorządu radców prawnych oraz deontologii zawodowej

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza do udziału w pilotażowym projekcie „Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa. Detencja migracyjna”

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza do udziału w pilotażowym projekcie „Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa. Detencja migracyjna”

Projekt skierowany jest do prawniczek i prawników odwiedzających lub gotowych odwiedzać ośrodki detencyjne, a w szczególności do osób zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i kompetencji w zakresie litygacji strategicznej oraz praw osób migrujących umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Krajowa Rada Radców Prawnych objęła patronat honorowy nad cyklem szkoleń.

KIRP partnerem społecznym projektu opracowania pierwszego słownika terminów prawniczych w PJM

KIRP partnerem społecznym projektu opracowania pierwszego słownika terminów prawniczych w PJM

Polski język migowy (PJM) to język, którym posługuje się kilkadziesiąt tysięcy niesłyszących Polaków. Brakuje w nim terminologii prawniczej, co sprawia, że osoby głuche narażone są na ryzyko podejmowania błędnych decyzji oraz potencjalne manipulacje innych uczestników obrotu prawnego. Dostrzeżenie tego problemu legło u podstaw nawiązania współpracy pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych, Pracownią Lingwistyki Migowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego a Instytutem Spraw Głuchych, której celem jest opracowanie pierwszego słownika terminów prawniczych w polskim języku migowym.