Jubileusz XX-lecia Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa

Jubileusz XX-lecia Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa uświetnił XX-lecie swojego istnienia spotkaniem, które odbyło się 23 czerwca br. w auli Politechniki Warszawskiej. Gospodarzem wydarzenia był prof. dr hab. inż. Zbigniew Kiedyński, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W uroczystości licznie uczestniczyli znamienici goście, wśród których należy wymienić przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gości z zagranicy reprezentujących organizacje skupiające inżynierów budownictwa oraz przedstawicieli samorządów zawodowych inżynierów budownictwa

Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Ogólnopolski Otwarty Dzień Zawodów Zaufania Publicznego odbędzie się 24 września br. – zdecydowali  przedstawiciele samorządów zaufania publicznego, którzy uczestniczyli 22 czerwca w spotkaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Postanowiono także, że w ramach obchodów zostanie zorganizowana jedna centralna uroczystość w Warszawie, z możliwością zaproszenia do udziału w niej lokalnych samorządów zawodowych. Ponadto, uczestnicy spotkania podjęli decyzję o wystosowaniu do ministra infrastruktury wniosku o wydanie nowelizacji rozporządzenia

Trwa konkurs kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego

Trwa konkurs kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego

Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości monografii, prac magisterskich, artykułów naukowych i glos, które dotyczą działalności samorządu radców prawnych oraz deontologii zawodowej. Konkurs obejmuje kategorie: najlepsza monografia najlepsza praca magisterska najlepszy artykuł naukowy najlepsza glosa Uczestnikami konkursu mogą być autorzy monografii, prac magisterskich, artykułów naukowych i glos, które zostały obronione od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Przedstawiciele OBSiL na debacie o samorządności zawodowej

Przedstawiciele OBSiL na debacie o samorządności zawodowej

Przedstawiciele Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych uczestniczyli 13 czerwca w Sejmie w zorganizowanym przez klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej spotkaniu przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Bezpośrednim impulsem do zorganizowania debaty był wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów ustaw – Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych, dotyczących przynależności do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca

Obrady Krajowej Rady Radców Prawnych

Obrady Krajowej Rady Radców Prawnych

Przygotowania do obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu radcowskiego i Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu to główne tematy posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 3-4 czerwca br. Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych rozpoczęło się  od spotkania z tureckim adwokatem Mengü Gökçe, członkiem Izby Adwokackiej w Ankarze, byłym przewodniczącym komisji ds. współpracy