Trzecie Polsko-Ukraińskie Dni Prawnicze

W dniach 17 – 18 września w Kijowie odbędą się Trzecie Polsko – Ukraińskie Dni Prawnicze, współorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA. Celem tego wydarzenia jest promowanie kontaktów prawników z Polski i z Ukrainy, rozwój wzajemnych inwestycji w obydwu państwach oraz debata nad najnowszymi osiągnięciami w rozwiązywaniu sporów handlowych. Komitet ds. Zagranicznych Krajowej Rady Radców Prawnych zachęca wszystkich  członków samorządu do udziału w tym wydarzeniu. Polsko-Ukraiński Dzień Prawny

Spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą

11 sierpnia r. pr. Maria Ślązak, Wiceprezes KRRP i Prezydent CCBE spotkała się w Gdańsku z Prezydentem Lechem Wałęsą. Podziękowała za jego udział w uroczystym otwarciu 123 Sesji Plenarnej CCBE i przekazała na ręce Prezydenta Wałęsy polskie wersje wyrazów uznania przesłanych przez zagranicznych uczestników Sesji (dostępne pod tym linkiem: podziękowania). W rozmowie poruszono też możliwość dalszej współpracy prawników europejskich z Instytutem Lecha Wałęsy, w szczególności w obszarze promowania

Spotkanie Sekretarz KRRP z Dziekanem Rady Adwokackiej w Bilbao

24 lipca r. pr. Barbara Kras spotkała się z Carlosem Fuentenebro Zabala, Dziekanem Rady Adwokackiej w Bilbao. Rozmawiano o praktycznej realizacji porozumienia o współpracy łączącego obydwa samorządy, w tym w szczególności rozważano możliwość wspólnego wystąpienia o dofinansowanie programu seminarium z prawa europejskiego we współpracy z europejskimi organizacjami prawniczymi i dyskutowano o zorganizowaniu szkolenia w Polsce dla reprezentantów Izb Okręgowych w sprawie e-zarządzania i e-komunikacji przez przedstawicieli Izby w Bilbao.

Warsztat na temat Karty Praw Podstawowych UE

  W dniach 22-23 października br. w Barcelonie odbędzie się seminarium poświęcone tematyce Karty Praw Podstawowych UE. Seminarium dedykowane jest szczególnie dla prawników specjalizujących się w prawie pracy oraz tematyce świadczeń społecznych. Uczestnicy będą mogli zaktualizować swoją wiedzę na temat Karty Praw Podstawowych UE, a także przedyskutować z ekspertami z całej Europy najbardziej istotne kwestie praktyczne w tym obszarze oraz dowiedzieć się, jak korzystać z Karty w sprawach

Warsztat na temat orzecznictwa Europejskiego Sądu ds. Służby Publicznej

W dniach 9-10 listopada br. w Europejskiej Akademii Prawa w Trierze odbędzie się szkolenie z zakresu funkcjonowania i orzecznictwa Europejskiego Sądu ds. Służby Publicznej. Seminarium zaoferuje uczestnikom przegląd aktualnych informacji dotyczących najnowszego regulaminu pracowniczego UE, a także procedury funkcjonowania Sądu ds. Służby Publicznej Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.

Doroczny Kongres Stowarzyszenia Młodych Prawników

W dniach 1-5 września br. w Londynie odbędzie się doroczny kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników – AIJA. W wydarzeniu weźmie udział około 700 międzynarodowych prawników poniżej 45 roku życia z 90 różnych krajów. Program kongresu obejmuje blisko 50 godzin różnych wykładów i szkoleń, a także interesujący program networkingowy. Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.

Posiedzenie Prezydencji CCBE w Warszawie

Celem omówienia aktualnych i najbardziej istotnych zagadnień związanych z pracami Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), tradycyjnie raz w roku, Prezydencja CCBE spotyka się w kraju, z którego pochodzi aktualny Prezydent tej organizacji. W tym roku Prezydentem CCBE jest radca prawny Maria Ślązak, a obrady kierownictwa CCBE miały miejsce w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie w dniach 16 i 17 lipca. Uczestnikami tego roboczego spotkania byli, oprócz

Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL

3 lipca 2015 roku w Białymstoku miało miejsce Zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL z udziałem prawników z Belgii, Francji, Niemiec, Polski i Szwajcarii. Prezydent Monique Stengel przedstawiła raport z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku oraz program i plan działania na lata 2015 – 2016. Przedstawiła również sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły oraz projekt wydatków związanych z planowanym seminarium o europejskim prawie podatkowym w Wenecji w listopadzie 2015 roku. W 2016

Posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP

2 lipca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych Krajowej Rady Radców Prawnych. Przedmiotem obrad były między innymi następujące zagadnienia: – Przygotowania do Forum Polsko – Niemieckiego we Wrocławiu, które odbędzie się w dniach 27 – 28 listopada. Trwają prace nad programem i agendą konferencji. Przy organizacji wydarzenia współpracują Izby Okręgowe z Wrocławia, Wałbrzycha, Poznania, Zielonej Góry i Szczecina, a ponadto udział w organizacji

Seminarium o prawie europejskim w Białymstoku

3 lipca w Nowym Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się międzynarodowe seminarium „Europejskie prawo rodzinne w praktyce polskich i innych europejskich prawników”, zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku oraz Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z Brukseli.  Uczestnikami konferencji byli radcowie prawni i adwokaci, praktycy, którzy na co dzień stykają się z problemami transgranicznymi prawa rodzinnego. Adwokat Monique Stengel z Paryża omówiła jurysdykcję i uznawanie orzeczeń w sprawach rodzinnych, regulowanych