UWAGA: dodatkowe miejsca na szkolenie dla radców prawnych w Luksemburgu (aktualizacja)

UWAGA: dodatkowe miejsca na szkolenie dla radców prawnych w Luksemburgu (aktualizacja)

Komisja Zagraniczna KRRP informuje, że uzyskano dodatkowe 5 miejsc dla radców prawnych na szkolenie: “Występowanie profesjonalnych pełnomocników przed Sądami Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniach 15 – 16 lutego 2017 r. w Trewirze i w Luksemburgu.

Konferencja Chiny – Hong Kong – Polska

Konferencja Chiny – Hong Kong – Polska

26 października 2016 roku Krajowa Rada Radców Prawnych zorganizowała konferencję “Chiny – Hong Kong – Polska – szansa dla polskiego biznesu. Zagadnienia prawne i praktyczne”. W realizacji tego wydarzenia z naszym samorządem współpracowała Krajowa Izba Gospodarcza, w siedzibie której odbyła się konferencja.

„Chiny – Hong Kong – Polska. Szansa dla polskiego biznesu – zagadnienia prawne i praktyczne”

Krajowa Rada Radców Prawnych razem z Krajową Izbą Gospodarczą, we współpracy z Hong Kong Trade & Development Council i The Law Society of Hong Kong i przy udziale The Hong Kong Economic and Trade Office zapraszają na konferencję, która odbędzie się 26 października 2016 r. w Warszawie.

Trzecia edycja Konkursu na najlepsze projekty zagraniczne Okręgowych Izb Radców Prawnych

Trzecia edycja Konkursu na najlepsze projekty zagraniczne Okręgowych Izb Radców Prawnych

Komitet ds. Zagranicznych po raz trzeci ogłasza Konkurs dla Okręgowych Izb Radców Prawnych na najlepsze projekty zagraniczne. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie działalności zagranicznej Izb, włączanie w tę działalność jak najszerszego grona radców prawnych i upowszechnianie dorobku kontaktów zagranicznych naszego samorządu. Termin składania projektów mija 7 października 2016 r.

Realizacja projektu OIRP w Lublinie w ramach drugiej edycji konkursu na najlepsze projekty zagraniczne Izb Okręgowych

OIRP w Lublinie w miesiącu maju 2016 r. zrealizowała projekt pn. „Prawo bez granic: Lublin 2016”, na który uzyskała dofinansowanie w ramach II edycji Konkursu na najlepszy projekt zagraniczny OIRP, ogłoszonego przez KIRP. „Prawo bez granic: Lublin 2016” to projekt z komponentem ponadnarodowym, opartym na partnerstwie pomiędzy OIRP w Lublinie oraz ukraińskim środowiskiem prawniczym, zakładający innowacyjne, a przy tym długofalowe rezultaty.