Wspomnienie o radcy prawnym Macieju Zielińskim (1957 – 2016)

18 sierpnia 2016 roku w wieku 59 lat zmarł r. pr. Maciej Zieliński, doktor nauk prawnych. Mimo młodego wieku należał bez wątpienia do twórców naszego samorządu zawodowego. Był bardzo aktywnym członkiem komisji zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych i jej przewodniczącym w latach 1994 – 1995, a także wieloletnim członkiem kolegium redakcyjnego magazynu “Radca Prawny” i działaczem warszawskiej Izby Radców Prawnych.

Podziękowania dla radców prawnych i Izb Okręgowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Serdecznie dziękuję Okręgowym Izbom Radców Prawnych za włączenie się w inicjatywę zapewnienia pomocy prawnej dla imigrantów i uchodźców przebywających na wyspie Lesbos w Grecji. Dzięki przekazanemu dofinansowaniu przez europejskie samorządy prawnicze możliwa będzie organizacja pomocy bezpośrednio w obozach dla uchodźców. Pragnę podkreślić, że po zawarciu porozumienia między Unią Europejską a Turcją w sprawie kontroli przepływu imigrantów, Lesbos opuścili reprezentanci organizacji międzynarodowych oraz większości organizacji

Szkolenia dla radców prawnych – prawo migracji i azylu

Krajowa Rada Radców Prawnych, wspólnie z samorządami prawniczymi z Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Włoch organizuje praktyczne szkolenie dla prawników europejskich z europejskiego prawa imigracyjnego i azylu. Szkolenie będzie miało formę warsztatów odbywających się w Madrycie (październik 2016 r.); Atenach (grudzień 2016 r.), Dublinie (luty 2017 r.) i Rzymie (kwiecień 2017 r.). Dla radców prawnych przewidziano 10 miejsc. Każdy uczestnik może wziąć udział

Konferencja o zobowiązaniach alimentacyjnych i wybranych zagadnieniach dotyczących wykonywania zawodu prawnika

Okręgowa Izba Radców Prawnych wraz z Krajową Radą Radców Prawnych i Europejskim Stowarzyszeniem Prawników (AEA-EAL)  zaprasza na Międzynarodową Konferencję “Zobowiązania alimentacyjne w międzynarodowych stosunkach rodzinnych i wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania zawodu przez prawników europejskich”, która odbędzie się 2 września 2016 r. w Łodzi. Prelegentami będą specjaliści i praktycy z zakresu prawa rodzinnego z Polski, Belgii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Językami konferencji będzie angielski i polski; organizatorzy zapewniają tłumaczenie

Nagrody Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) za innowacyjność

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) zaprasza samorządy członkowskie do zgłaszania kandydatur do NAGRODY CCBE ZA INNOWACYJNOŚĆ. Kto może otrzymać nagrodę CCBE za innowacyjność? Nagroda CCBE może być przyznana indywidualnemu prawnikowi, organizacji prawniczej, kancelarii, lub samorządowi prawniczemu, które w znacznym stopniu przyczyniły się do innowacji w obszarze świadczenia usług prawniczych przy jednoczesnej promocji fundamentalnych wartości zawodu. Laureat otrzyma nagrodę w uznaniu szczególnego innowacyjnego

Konferencja ADR na Białorusi

Adwokaci białoruscy zapraszają do udziału we Wschodnioeuropejskim Forum Alternatywnego Rozstrzygania Sporów (ADR), które odbędzie się 23 września 2016 r. w Mińsku. Celem konferencji jest dyskusja na temat najbardziej istotnych trendów oraz praktyk pojawiających się w sferze rozwiązywania sporów w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europie Wschodniej. Forum wspierane jest przez czołowe firmy prawnicze z Białorusi, Rosji, Ukrainy, państw nadbałtyckich, Polski i innych państw, a także przez Russian Arbitration

Sesja Plenarna CCBE

W dniach 19-20 maja reprezentanci samorządu radców prawnych uczestniczyli w posiedzeniach komisji i grup roboczych CCBE: ds. przyszłości usług prawniczych, modelowych zasad etyki, śledzenia danych, migracji, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, PECO, deontologii, finansów, nowych technologii i oficerów łącznikowych oraz w 125 Sesji Plenarnej organizacji. Podczas Sesji Plenarnej omówiono projekty stanowisk CCBE w następujących obszarach: zmiany w Statucie CCBE dotyczące liczby członków Komitetu Finansowego oraz wprowadzenia kworum

Międzynarodowa Konferencja o Specjalizacji

15 kwietnia 2016 roku w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja o Specjalizacji Prawników, zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem Prywatnym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Eksperci z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii przedstawili systemy specjalizacji funkcjonujące w ich krajach, a także, w ramach paneli dyskusyjnych moderowanych przez r. pr. Piotra Bobera oraz r. pr. Jędrzeja Klatkę, dyskutowali wspólnie

Posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP

W ramach popularyzacji działalności zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych i wspierania kontaktów zagranicznych okręgowych izb radców prawnych, w dniu 14 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Zagranicznych KRRP w kolejnej Izbie Okręgowej – w Katowicach. Jednym z priorytetów aktywności zagranicznej naszego samorządu jest włączanie w tę działalność jak największej liczby radców prawnych oraz przekazywanie wiedzy i kontaktów z zagranicznymi samorządami i prawnikami celem ich dalszego