Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Debata online nt. rozstrzygnięcia TK z 22.10.2020 r. – już w czwartek 5 listopada br.

Debata online nt. rozstrzygnięcia TK z 22.10.2020 r. – już w czwartek 5 listopada br.

Informujemy, że w czwartek 05.11.2020 r. w godz. 17.00-19.00 odbędzie się debata na temat rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r., w sprawie o sygn. K 1/20. Organizatorami debaty są Naczelna Rada Adwokacka i Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Debata będzie transmitowana na fanpage’u Naczelnej Rady Adwokackiej 05.11.2020 r. o godz. 17.00: https://www.facebook.com/NaczelnaRadaAdwokacka

Zapraszamy Państwa do udziału!

W debacie udział wezmą: prof. Ewa Łętowska, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, lek. med. Małgorzata Kraszewska, r.pr.  Magda Krzyżanowska-Mierzewska, Kamila Ferenc. Rozmowę poprowadzi adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

Prof. Ewa Łętowska, prawniczka, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, profesor nauk prawnych. Pierwsza w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich (1988-1992), sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2002-2011, w latach 1999–2002 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od 1985 r. profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN; członkini Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności, członkini komitetu redakcyjnego miesięcznika „Państwo i Prawo”.

Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, doktor nauk prawnych, adiunkt oraz kierowniczka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN; członkini Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN; członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM; członkini komitetu redakcyjnego PWPM (Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego); Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, International Law Association – Grupa Polska, Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Programu Pro Bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Every Woman Treaty Coalition; ekspertka Komisji Europejskiej.

Lek. med. Małgorzata Kraszewska, w 1986 r. ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi, przez 16 lat pracowała na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie, w ostatnich latach na stanowisku starszego asystenta. W 1990 r. zrobiła specjalizację I-go stopnia, a w 1995 II-go stopnia, pod kierunkiem dra n.med. Rafała Świderskiego. Praktykę prywatną – gabinet ginekologiczny prowadzi od 1992 r.

Magda Krzyżanowska-Mierzewska – radca prawny, w latach 1993-2018 prawniczka w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W latach 2012-2018 przewodnicząca Panelu ds. Praw Człowieka w misji Unii Europejskiej w Kosowie.

Kamila Ferenc – absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rektora UW za wybitne osiągnięcia naukowe. Doświadczenie zawodowe zdobywała w biurze Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i kancelariach prawnych. Autorka analiz prawnych do raportów z serii „Watchdog.edu.pl” oraz publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego. W latach 2014-2016 Ambasadorka Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawniczka w Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz koordynatorka Zespołu Prawnego Federacji.

Adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, wiceprzewodnicząca Komisji Legislacyjnej NRA, przewodnicząca Zespołu ds. kobiet przy NRA oraz przewodnicza Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Warszawie. Wieloletnia sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Wykładowczyni i autorka publikacji z zakresu procedury karnej i etyki.

Powyższa informacja pochodzi z wydarzenia utworzonego na Facebooku na profilu Naczelnej Rady Adwokackiej pod linkiem: https://www.facebook.com/events/306687760672660/