Apel Fundacji „Subsidio Venire” – 1% podatku

Fundacja „Subsidio Venire” widnieje w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 % odpisu z podatku dochodowego od osób fizycznych przy rozliczeniach tego podatku za rok 2016 (dokonywanych przez podatników w okresie od I – IV.2017 r.). W zeznaniach podatkowych należy wpisać nr KRS 000032 66 84. Ponadto wskazanym jest by zaznaczyć w odpowiedniej

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio venire” to:

zgodnie z Jej nazwą własną („Subsidio venire” = „Przyjść z pomocą”) rzeczywista pomoc i nadzieja dla Tych najbardziej potrzebujących, wyraz solidarności i rzeczywistych więzi łączących wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich tworzących samorząd radców prawnych, powód do dumy, że mimo wyzwań współczesnego świata i swoistej gonitwy za sukcesem, stać nas na humanitarne gesty i ludzką