„Niezależność prawników – współczesne wyzwania” –  podsumowanie konferencji

„Niezależność prawników – współczesne wyzwania” to tytuł konferencji, która odbyła się online w środę 12 maja 2021 r. Organizatorami wydarzenia były Krajowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oraz Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL.

Konferencja  „Niezależność prawników – współczesne wyzwania” zgromadziła około 130 uczestników, przede wszystkim radców prawnych i aplikantów radcowskich z okręgowych izb radców prawnych z całej Polski, a także prawników z zagranicy, w szczególności z krajów Europy Wschodniej.

Uczestników przywitał Prezes KRRP r.pr. Włodzimierz Chróścik i r.pr. Monika Całkiewicz – Dziekan OIRP w Warszawie. Moderatorkami wydarzenia były r.pr. Magdalena Bartosiewicz – Przewodnicząca Komisji Zagranicznej i Komisji Praw Człowieka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz r.pr. Joanna Wisła-Płonka – Przewodnicząca Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych.

– Spotykamy się w trudnym momencie, w którym systemy wymiaru sprawiedliwości i co za tym idzie zawody prawnicze, muszą konfrontować się z rozmaitymi wyzwaniami – politycznymi, społecznymi, gospodarczymi. Spodziewam się, że mimo różnych doświadczeń narodowych, mimo różnych warunków politycznych i socjoekonomicznych w każdym z reprezentowanych tu państw, odnajdziemy wiele wspólnego w dyskusji o znaczeniu zawodu prawnika, niezależności zawodowej, instytucjach gwarancji tej niezależności. Bo wbrew pozorom bardzo wiele nas łączy – mówił podczas powitania Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP

Celem konferencji było podjęcie tematów związanych z problematyką niezależności prawników w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, swoimi doświadczeniami podzielili się znakomici goście z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Polski.

– Wsparcie samorządów prawniczych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które są jeszcze na drodze do pełnej demokratyzacji i pełnej profesjonalizacji zawodów prawniczych to priorytet mojej kadencji w zakresie polityki zagranicznej. Zapowiadałem to w swoim programie wyborczym i mam zamiar konsekwentnie to realizować. Jestem głęboko przekonany, że samorząd radcowski powinien dzielić się swoim doświadczeniem z kolejnymi środowiskami z państw dokonujących transformacji ustrojowej – dodał Prezes KRRP.

Wiele problemów związanych z niezależnością zawodów prawniczych dla ww. krajów jest wspólnych, zgodnie przyznano jednak, że niezależność i etyka zawodowa pozostają fundamentem wykonywania profesji prawnika. Podczas wydarzenia swoje wystąpienia wygłosili:

  • Ara Zohrabyan – Prezes Adwokatury w Armenii,
  • Liudmila Uliashyna – Przewodnicząca Komitetu Programu „Prawo, nauki polityczne i gospodarka”, Centrum konstytucjonalizmu i praw człowieka Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego, przedstawicielka Białorusi,
  • David Asatiani – Prezes Adwokatury w Gruzji,
  • Angela Popil – Członek Prezydium Adwokatury Mołdawii, Prezes BAA Avornic & Partners
  • Elena Avakyan – Członek Rady Adwokatury w Rosji,
  • dr Vitalii Vlasiuk – Przewodniczący Komisji ds. Prawa Międzynarodowego Adwokatury w Ukrainie, Doradca Premiera Ukrainy,
  • dr Mateusz Woiński – radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych
    w Warszawie.

Konferencję podsumowała r.pr. Maria Ślązak – Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL, a r.pr. Michał Korwek – Wiceprezes KRRP ds. zagranicznych oficjalnie zamknął wydarzenie zapraszając jednocześnie na kolejne tego rodzaju webinaria organizowane w przyszłości przez Krajową Izbę Radców Prawnych we współpracy
z okręgowymi izbami radców prawnych i prawniczymi organizacjami międzynarodowymi.

Językami konferencji był polski, angielski i rosyjski, dla uczestników udostępnione zostało tłumaczenie symultaniczne poprzez platformę Zoom. Udział w wydarzeniu był bezpłatny, a z jego szczegółowym programem można zapoznać się pod tym linkiem.

Uczestnikom i prelegentom serdecznie dziękujemy za udział, zapraszamy również na kolejne konferencje lub webinaria organizowane w przyszłości.

Zobacz także