Konferencja UNHCR – 18 września 2019 r. w Warszawie

Informujemy, że w środę 18 września br. Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców UNHCR w Polsce organizuje konferencję nt. zjawiska bezpaństwowości w Polsce i na świecie. Podczas konferencji przedstawiony zostanie raport podejmujący próbę oceny rozmiarów bezpaństwowości w Polsce oraz sytuacji takich osób.

Szkolenie HFPCz nt. prawa azylowego – 20 września 2019 r. w Warszawie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dotyczące prawa azylowego i sytuacji prawnej cudzoziemców o nieuregulowanym statusie. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: procedura udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej), postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu, udzielanie zgody na pobyt ze względów humanitarnych i pobyt tolerowany, umieszczanie cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach strzeżonych, prawa i obowiązki uchodźców oraz cudzoziemców o nieuregulowanej sytuacji prawnej. Do wzięcia udziału w wydarzeniu

Konkurs CCBE i ERA dla aplikantek i aplikantów – zgłoszenia przedłużone do 23.09.2019 r. 

Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA wraz z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE organizuje konkurs dla młodych prawników z krajów Unii Europejskiej – w Polsce aplikantek i aplikantów (w kontekście samorządu radców prawnych – najpóźniej dwa lata od rozpoczęcia aplikacji radcowskiej, szczegółowe kryteria przyjęcia opisane są tutaj). Partnerem konkursu jest także Izba Adwokacka w Warszawie. Temat: Hasłem przewodnim konkursu jest „Prawo Unii

Zaproszenie do udziału w 31. Międzynarodowym Konkursie Praw Człowieka we Francji

Przekazujemy Państwu kierowane do prawników zaproszenie do udziału w 31. Międzynarodowym Konkursie Praw Człowieka, którego finał odbędzie się w niedzielę 26 stycznia 2020 r. w muzeum „Le mémorial de Caen” w Caen (Normandia, Francja). Wydarzeniu patronują m.in. Izba Adwokacka w Caen, Izba Adwokacka w Paryżu, Francuska Izba Adwokacka, Międzynarodowa Unia Adwokatów UIA. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 listopada 2019 r. W finale konkursu 10 zakwalifikowanych wcześniej prawników

Podręcznik sprawiedliwego procesu Amnesty International

Informujemy, że Amnesty International przygotowała polską wersję „Podręcznika sprawiedliwego procesu” – praktycznego przewodnika po międzynarodowych i regionalnych standardach sprawiedliwego procesu, który obejmuje swoim przedmiotem prawa w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i odwoławczym. Podręcznik wyjaśnia, w jaki sposób prawa człowieka dotyczące sprawiedliwego procesu zostały zinterpretowane przez trybunały międzynarodowe i organy ochrony praw człowieka, a także zawiera bezpośrednie linki do obowiązujących instrumentów prawa międzynarodowego oraz do poszczególnych orzeczeń czy decyzji trybunałów i organów międzynarodowych.

Stanowisko Komisji Praw Człowieka KRRP ws. ochrony godności osób LGBT

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Białymstoku 20.07.2019 r. podczas legalnego zgromadzenia – Marszu Równości wyraża zaniepokojenie niezapewnieniem przez władze publiczne warunków swobodnego i bezpiecznego wyrażania poglądów przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenia w Białymstoku stanowiły jeden z wielu zaistniałych w ostatnich miesiącach w przestrzeni publicznej przejawów skrajnej nietolerancji. Akty agresji słownej i fizycznej skutkujące znieważeniem, czy naruszeniem nietykalności cielesnej, podobnie jak stygmatyzowanie i dehumanizowanie osób LGBT zasługują na szczególne potępienie.

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 26.06.2019 r. w przedmiocie konstytucyjności odmowy świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 26.06.2019 r. w przedmiocie konstytucyjności odmowy świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy.

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w 2018 r. Dokument dostępny jest w załączeniu oraz pod następującym linkiem na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/informacja-roczna-krajowego-mechanizmu-prewencji-tortur-za-rok-2018

Konferencja nt. mowy nienawiści w OIRP w Łodzi

Informujemy, że 17 maja br. Komisja Praw Człowieka przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zorganizowała w siedzibie izby konferencję poświęconą tematowi mowy nienawiści. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o tym wydarzeniu przygotowaną przez Przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy Radzie OIRP w Łodzi r.pr. Ewę Stompor-Nowicką.  

Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne

Informujemy, że 14 czerwca br. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyło się seminarium naukowe połączone z prezentacją monografii pt. „Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami”. Z relacją z wydarzenia można zapoznać się na stronie internetowej organizatora tutaj. Monografia obejmuje trzy zagadnienia tematyczne: 1) Europejską Konwencję Bioetyczną; 2) problematykę autonomii pacjenta; 3) kwestie wpływu nowych technologii medycznych na standard ochrony praw człowieka.