Stanowiska samorządów, organizacji i instytucji zagranicznych

Stanowisko Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich CCJE z 10.11.2017 r. w sprawie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Dokument w załączeniu. Załączniki do pobrania Stanowisko Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich CCJE z 10.11.2017 r. w sprawie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce Rozmiar pliku: 124 KB

Nowe zagrożenia praworządności w niektórych Państwach członkowskich Rady Europy – uchwała Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 2188 z 11.10.2017 r.

Rezolucja 2188 (2017) wersja tymczasowa

Nowe zagrożenia praworządności w niektórych państwach członkowskich Rady Europy: na podstawie wybranych przykładów

List Prezes Federacji Adwokatur Europejskich Pani Sary Chandler do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                                                                              Szanowny Panie Prezydencie! Temat: zmiana konstytucyjna dotycząca systemu sądownictwa Zwracam się

List Prezydenta Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

List Prezydenta Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

Przedstawiamy list Prezydenta Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) Nuria Díaz Abad na temat sytuacji w Polsce 

Oświadczenie Przewodniczącej ABA Lindy A. Klein

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem Przewodniczącej Amerykańskiej Rady Adwokackiej pani Lindy A. Klein.

List Przewodniczącego Irlandzkiej Rady Adwokackiej oraz Prezesa Irlandzkiego Stowarzyszenia Prawnego

Przedstawiamy list Przewodniczącego Irlandzkiej Rady Adwokackiej pana Paul Mc Garry SC oraz Prezesa Irlandzkiego Stowarzyszenia Prawnego pana Stuart Gilhooly do Premiera Irlandii pana Leo Varadkar TD

Artykuł Sekretarz Generalnej szwedzkiej Rady Adwokackiej

Artykuł Sekretarz Generalnej szwedzkiej Rady Adwokackiej

”Sekretarz Generalny szwedzkiej Rady Adwokackiej pani Anne Ramberg opublikowała niedawno na swoim blogu – doskonale znanym, popularnym i dyskutowanym szeroko w całym szwedzkim społeczeństwie, w tym również w kręgach rządowych – niezwykle ważny artykuł. Artykuł ten został niezwłocznie dostrzeżony przez ogólnokrajowe media. W piątek 21 lipca nadany został dłuższy wywiad radiowy z panią Ramberg, poświęcony wydarzeniom, jakie mają miejsce w Polsce oraz ich skutkom – nie tylko dla Polski, ale również w szerszym kontekście całej Unii Europejskiej. Wywiad ten był cytowany w innych mediach i zawierał również odniesienie do listu wystosowanego przez CCBE do Prezydenta Polski.

List Prezesa ECLA do Prezydenta RP

List Prezesa ECLA do Prezydenta RP

Prezentujemy list Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorców pana Jonathana Marsh do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Prezes Federacji Adwokatur Europejskich do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy

List Prezes Federacji Adwokatur Europejskich do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy

Zachęcamy do zapoznania się z listem Prezes FBE pani Sary Chandler do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy pana Nilsa Muiznieks.

List Przewodniczącego Rady Adwokackiej Anglii i Walii do Prezydenta RP

List Przewodniczącego Rady Adwokackiej Anglii i Walii do Prezydenta RP

Zachęcamy do zapoznania się z listem Przewodniczącego Rady Adwokackiej Anglii i Walii pana Andrew Langdona QC do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Przewodniczącego OBFG (Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique) do Prezydenta RP

List Przewodniczącego OBFG (Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique) do Prezydenta RP

Publikujemy list Przewodniczącego OBFG (Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique) pana Jean-Pierre Buyle do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Prezydenta International Association of Lawyers (Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) do Prezydenta RP

List Prezydenta International Association of Lawyers (Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) do Prezydenta RP

Publikujemy list Prezydenta International Association of Lawyers (Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników) pana Laurence BORY do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Prezesa AIJA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników) do Prezydenta RP

List Prezesa AIJA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników) do Prezydenta RP

Publikujemy list Prezesa AIJA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników) pana Davida Frølich do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) do Prezydenta RP

List Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) do Prezydenta RP

Przedkładamy list Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) pana Martina Solc do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL) do Prezydenta RP

Przedstawiamy list Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL) pani Marii Ślązak do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Przewodniczącego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) do Prezydenta RP

List Przewodniczącego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) do Prezydenta RP

Prezentujemy list Przewodniczącego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) pana Ruthven Gemmell do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

List Prezes Federacji Adwokatur Europejskich do Prezydenta RP

List Prezes Federacji Adwokatur Europejskich do Prezydenta RP

Zachęcamy do zapoznania się z listem Prezes FBE pani Sary Chandler do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.   Do pobrania wersja w języku angielskim: FBE.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Federacji Adwokatur Europejskich w sprawie sytuacji sędziów i prawników w Polsce

W załączeniu uchwała w języku angielskim.

Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491)

Załączniki do pobrania HFPC_USP_druk_1491 Rozmiar pliku: 574 KB

Listy Prezydenta CCBE do Marszałka Sejmu oraz Marszałka Senatu dot. nowelizacji ustawy o KRS

Prezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) Ruthven Gemmell wystosował listy do Marszałka Sejmu oraz do Marszałka Senatu dotyczące nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.