List Prezesa KRRP do Dziekanów Rad OIRP, Członków KRRP oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych skierował list do Dziekanów Rad OIRP, Członków KRRP, a także wszystkich Koleżanek i Kolegów Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. W liście Dariusz Sałajewski informuje o działaniach podejmowanych przez samorząd na szczeblu krajowym, w okresie  od jego wyboru na funkcję Prezesa, wskazując również, w jakim zakresie działania te posłużyły osiąganiu celów zapowiedzianych na Zjeździe i określonych

List gratulacyjny do nowo wybranego Rzecznika Praw Obywatelskich

Prezes KRRP skierował w dniu 12 sierpnia 2015 r. list gratulacyjny do dr. Adama Bodnara w związku z jego wyborem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dariusz Sałajewski wskazuje w liście na dotychczasowe kontakty Adama Bodnara z samorządem radców prawnych. Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w której koncentrowała się dotychczasowa działalność Adama Bodnara, zaowocowała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami służącymi sprawie

Spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą

11 sierpnia r. pr. Maria Ślązak, Wiceprezes KRRP i Prezydent CCBE spotkała się w Gdańsku z Prezydentem Lechem Wałęsą. Podziękowała za jego udział w uroczystym otwarciu 123 Sesji Plenarnej CCBE i przekazała na ręce Prezydenta Wałęsy polskie wersje wyrazów uznania przesłanych przez zagranicznych uczestników Sesji (dostępne pod tym linkiem: podziękowania). W rozmowie poruszono też możliwość

Spotkanie z rumuńskimi radcami prawnymi

W dniu 5 sierpnia 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie miało miejsce spotkanie z delegacją samorządu radców prawnych z Rumunii (Romanian Juridical Counsellor Order – OCJR). W spotkaniu z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych udział wzięli Prezes KRRP, r. pr. Dariusz Sałajewski oraz Sekretarz KRRP, r. pr. Barbara Kras. Kolegów z