Stanowisko KRRP IX kadencji – w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego

STANOWISKO Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. Krajowa Rada Radców Prawnych z głębokim zaniepokojeniem obserwuje kolejne przypadki łamania podstawowych zasad państwa prawa, przejawiające się w lekceważeniu niezależności i niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego oraz nierespektowaniu jego orzeczeń. Pogłębianie się kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego zagraża pozycji władzy sądowniczej w Polsce. Istniejący spór negatywnie wpływa na wizerunek

XII posiedzenie Krajowej Radców Prawnych IX Kadencji

W dniach 11-12 marca 2016 r. odbyło się XII posiedzenie Krajowej Radców Prawnych IX Kadencji. W porządku obrad odbyły się, m.in. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, plany pracy agend KRRP, zmiany w przepisach prawa samorządowego, uchwała w sprawie zwołania XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Uchwały dostępne będą w najbliższym czasie w zakładce Biblioteka Prawa

Spotkanie Prezesa KRRP z Ministrem Andrzejem Derą.

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych spotkał się 10 marca b.r. z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzejem Derą. W rozmowie poruszono kwestie wynikające z analizy pierwszych miesięcy funkcjonowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Dyskutowano o sposobie monitorowania realizacji ustawy i formułowania wniosków de lege ferenda. Dariusz Sałajewski poinformował  również Ministra o działaniach

Niebieskie żaboty przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Niebieskie żaboty przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski uczestniczył w dniu 9 marca b.r. w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym – w trakcie ogłaszania wyroku w sprawie o zbadanie zgodności z Konstytucja ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Krajowa Rada występowała w tej sprawie jako amicus curiae, a jej pełnomocnikami byli radcowie