Zgłoszenia do udziału w seminarium TRALIM nt. prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu w czwartek 5 marca 2020 r. w Warszawie – rejestracja już otwarta!

Formularz rejestracyjny: https://2tralim.webankieta.pl/ Uczestnicy otrzymają 5 punktów z tytułu szkolenia zawodowego. Zapraszamy do udziału w seminarium TRALIM nt. prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu, które odbędzie się w czwartek 5 marca br. Seminarium organizowane jest w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego TRALIM2 kierowanego do prawników kilku krajów europejskich i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Będzie to już trzecie seminarium realizowane przez KIRP w ramach programu TRALIM2. Seminarium TRALIM jest wydarzeniem

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W najbliższych dniach, tj. od 21 do 28 lutego, zorganizowany zostanie po raz kolejny „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”. Wybór tego terminu związany jest z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, ustanowionym przez Sejm na mocy ustawy z 12 lutego 2003 r. – jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia. Inicjatorem akcji od wielu już lat jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-515/17 P i C‑561/17 P Uniwersytet Wrocławski i Polska/Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

Po odbytej 11 czerwca 2019 r. rozprawie, w której wzięli udział pełnomocnicy Krajowej Izby Radców Prawnych, oraz wydanej 24 września 2019 r. znakomitej opinii rzecznika generalnego, Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wydała 4 lutego 2020 r. ważny wyrok dla radców prawnych i adwokatów, występujących przed sądami unijnymi.