Komisja Europejska staje w obronie niezależności sądów w Polsce

Komisja Europejska staje w obronie niezależności sądów w Polsce

Przez blisko dwa lata Komisja wielokrotnie podejmowała starania o nawiązanie konstruktywnego dialogu z polskimi władzami w kontekście ram na rzecz praworządności. Dzisiaj jednak stwierdziła, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności w Polsce. W załączeniu publikujemy Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dn. 20 grudnia 2017 roku.