Spotkanie z redaktorem naczelnym dziennika “Rzeczpospolita”

Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski spotkał się w dniu 17 września 2015 r. w siedzibie Izby z redaktorem naczelnym dziennika “Rzeczpospolita” Bogusławem Chrabotą. W bezpośredniej rozmowie omówiono możliwości rozszerzenia współpracy, a także wspólnych inicjatyw  redakcji “Rzeczpospolitej” i organów  krajowych samorządu radców prawnych. Niektóre z nowych form współpracy będą inicjowane już w bieżącym roku. Wspólne działania i projekty w zakresie edukacji prawnej ukierunkowanej na wzrost świadomości prawnej społeczeństwa

Debata „Odciążyć sądy, dowartościować pełnomocnika”

Debata „Odciążyć sądy, dowartościować pełnomocnika”

Krajowa Rada Radców Prawnych, we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną” oraz dwumiesięcznikiem „Radca Prawny”, zorganizowała kolejną debatę poświęconą najważniejszym problemom naszego wymiaru sprawiedliwości. Debata odbyła się 16 września 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych. Hasłem przewodnim dyskusji było: Odciążyć sądy, dowartościować pełnomocnika W ostatnim czasie parlament uchwalił kilka ustaw bardzo istotnych dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości m.in: –

X posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

X posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

W dniach 11-12 września br. w Warszawie odbyło się X posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Podjęto, m.in. uchwały w sprawie: • Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, • zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych, • Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej

W dniu 9 września 2015 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Obrony Narodowej, którego celem było zaopiniowanie dla Komisji Spraw Wewnętrznych senackiego projektu ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3765). W posiedzeniu w imieniu Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych wziął udział prof. Sławomir Patyra. Samorząd radcowski był jedynym reprezentowanym na posiedzeniu samorządem prawniczym. Projekt będący przedmiotem obrad