Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych 6-7 marca 2020 r.

W dniach 6-7 marca 2020 r. w Warszawie odbyło się XVII posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Obrady pierwszego dnia dotyczyły głównie dyskusji i podjęcia decyzji dotyczącej zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów w związku dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną. Podjęto również uchwały w sprawie umów dotyczących zorganizowania przez Centrum Szkolenia Ustawicznego szkoleń w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. W związku z rezygnacją z funkcji

Egzamin radcowski odwołany

Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło o przesunięciu terminu prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca br. oraz konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonego pierwotnie na 2 kwietnia br. Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zdających egzamin, członków komisji egzaminacyjnych, obsługi technicznej egzaminów, a także rodzin tych osób. Nowe