Spotkanie przedstawicieli KRRP z organizacjami ukraińskimi

Spotkanie przedstawicieli KRRP z organizacjami ukraińskimi

W godzinach popołudniowych 24 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji Ukraiński Dom w Warszawie, Związku Ukraińców w Polsce, Domu Otwartego, Instytutu Praw Migrantów, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji Ukraina z przedstawicielami Krajowej Rady Radców Prawnych – Prezesem KRRP Włodzimierzem Chróścikiem, Wiceprezesem KRRP Michałem Korwek oraz członkami Komisji Praw Człowieka KRRP. Podczas dyskusji, zorganizowanej

KIRP podejmie współpracę ze Związkiem Banków Polskich

KIRP podejmie współpracę ze Związkiem Banków Polskich

Nawiązanie współpracy i wyznaczenie podstawowych płaszczyzn współdziałania, w szczególności w zakresie zmian w procedurze cywilnej,  a także w zakresie pełnomocnictwa w sprawach objętych prawem bankowym były tematem wideospotkania ze Związkiem Banków Polskich. W spotkaniu 24 lutego wzięli udział Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, Zastępca Kierownika Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP r.pr. Tomasz Scheffler, ekspert OBSiL r.pr. Sławomir Ciupa oraz członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie r.pr. Bartosz Brylski.