Sądownictwo rodzinne w praktyce orzeczniczej – wręczenie nagród laureatom konkursu

Sądownictwo rodzinne w praktyce orzeczniczej – wręczenie nagród laureatom konkursu

29 października 2015 r. Minister Sprawiedliwości Borys Budka wręczył nagrody laureatom konkursu „Sądownictwo rodzinne w praktyce orzeczniczej”. W uroczystości udział wzięli m.in. Prezes Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Dariusz Sałajewski, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Andrzej Zwara oraz przedstawiciele sądownictwa i świata nauki.

Spotkanie z młodymi radcami prawnymi

Spotkanie z młodymi radcami prawnymi

27 października 2015 r. w siedzibie KRRP w Warszawie Prezes KRRP Dariusz Sałajewski, w towarzystwie innych członków Prezdium KRRP, spotkał się z grupą młodych radców prawnych. W trakcie spotkania omawiano kwestie związane z funkcjonowaniem młodych radców na rynku usług prawnych i w działalności samorządu. W licznym gronie reprezentantów najmłodszego pokolenia podnoszono – w duchu realizacji wytycznej ostatniego Zjazdu KIRP – kwestie oczekiwań jakie w tym zakresie