Uwagi radców prawnych na temat pracy Urzędu Patentowego

Uwagi radców prawnych na temat pracy Urzędu Patentowego

W związku z zaplanowanym na 16 marca 2023 r. spotkaniem w Urzędzie Patentowym przedstawicieli samorządów prawniczych i organizacji branżowych z Prezes Urzędu Patentowego, prosimy o przesłanie wszelkich uwag i zagadnień związanych z bieżącą pracą Urzędu Patentowego, które w Państwa ocenie na bazie dotychczasowych doświadczeń we współpracy z Urzędem Patentowym mogłyby się przyczynić do usprawnienia organizacji pracy Urzędu Patentowego oraz tym samym do zwiększenia efektywności pracy pełnomocników. Uwagi prosimy nadsyłać do 10 marca 2023 r. na adres kirp@kirp.pl.

Radcowie prawni włączają się w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Radcowie prawni włączają się w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Udzielanie skutecznej pomocy prawnej i wsparcia psychologicznego osobom pokrzywdzonym przestępstwem to główne cele ustanowionego w Polsce na dzień 22 lutego Dnia Ofiar Przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości, jak co roku, koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w które zaangażowali się także radcowie prawni.