Mediacje rówieśnicze – szansą na rozwijanie postaw społecznych i obywatelskich uczniów

Mediacje rówieśnicze – szansą na rozwijanie postaw społecznych i obywatelskich uczniów

Czy w szkole potrzebna jest mediacja i czy obecność mediatorów wśród uczniów ma istotny wpływ na zmniejszenie zjawiska agresji i przemocy? Na ten temat dyskutowali w w Poznaniu uczestnicy ogólnopolskiej konferencji „Mediacje rówieśnicze – szansą na rozwijanie postaw społecznych i obywatelskich uczniów”.