Petycja o pozbawienie radców prawnych zatrudnionych w administracji publicznej kosztów zastępstwa odrzucona w Sejmie

Petycja o pozbawienie radców prawnych zatrudnionych w administracji publicznej kosztów zastępstwa odrzucona w Sejmie

Dnia 20 lipca br. w godzinach 19.00- 20.30 odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji, którego przedmiotem było m.in. rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych poprzez pozbawienie radców prawnych zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej prawa do wynagrodzenia określonego w art. 22[4] ust. 2 ustawy.