Narada Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego KIRP w Uniejowie

Szkolenie z zakresu procedury karnej i odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniach dyscyplinarnych radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz podsumowanie działalności Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych od 2016 r. to główne tematy narady GRD z jego zastępcami, która odbyła się w dniach 15–17 listopada 2018 r. w Uniejowie.

Europejski Dzień Prawnika w Polsce

Europejski Dzień Prawnika został ustanowiony przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowania idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także aby promować zawód prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Dzień Prawnika organizowany jest we wszystkich krajach członkowskich CCBE.