Roszczenia odszkodowawcze kierowane do radców prawnych w praktyce – szkolenie online, 14 lipca

Roszczenia odszkodowawcze kierowane do radców prawnych w praktyce – szkolenie online, 14 lipca

Zagadnienia cywilnoprawnej odpowiedzialności radcy prawnego za błąd przy wykonywaniu czynności radcy prawnego oraz kwestie działania więcej niż jednego pełnomocnika w sprawie w odniesieniu do odpowiedzialności radcy prawnego za błąd w sztuce będą tematem webinarium, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 14 lipca br. w godz. 18.00–20.30.  Ponadto, w trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane przykłady roszczeń, które

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych zakończył obrady

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych zakończył obrady

Zakończył się trzydniowy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych. 8 lipca delegaci uchwalili zmianę Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania oraz uchwałę w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu radców prawnych.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych obradował nad zmianami w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych obradował nad zmianami w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego

Dyskusja nad projektem zmian Kodeksu Etyki Radcy Prawnego zdominowała obrady Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych 7 lipca. Głosowania nad jednolitym tekstem projektu zmiany  KERP, a także uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz uchwały w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu radców prawnych odbędą się 8 lipca.